Mangos world creature

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `creature`

Obsahuje individuální spawn data creatur, hlavně rozmístění objektů creatur v herním světě. Vlastnosti creatur závisí na šabloně v tabulce `creature_template`.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
guid int(10) unsigned NE PRI auto_increment
id mediumint(8) unsigned NE MUL 0
map smallint(5) unsigned NE MUL 0
spawnMask tinyint(3) unsigned NE 1
phaseMask smallint(5) unsigned NE 1
modelid mediumint(8) unsigned ANO 0
equipment_id mediumint(9) NE 0
position_x float NE 0
position_y float NE 0
position_z float NE 0
orientation float NE 0
spawntimesecs int(10) unsigned NE 120
spawndist float NE 5
currentwaypoint mediumint(8) unsigned NE 0
curhealth int(10) unsigned NE 1
curmana int(10) unsigned NE 0
DeathState tinyint(3) unsigned NE 0
MovementType tinyint(3) unsigned NE 0


Popis polí tabulky

guid

Jedinečné ID, přidělené každé creatuře k odlišení jedné creatury od druhé. Dvě creatury NESMÍ mít stejný GUID (Global Unique IDentifier - Globální Unikátní IDentifikátor).

id

ID creatury podle šablony `creature_template.entry`.

map

ID Mapy, na které se creatura nachází. Viz. DBC soubor Maps.dbc

spawnMask

Určuje úrověň odlišnosti (verze?) mapy na které se creatura oběví (spawn).
Hodnoty lze kombinovat.

Hodnota Komentář / popis
0 Nespawnováno.
1 Spawnováno jen v normálních verzích map (včetně map bez režimů obtížnosti).
2 Spawnováno jen ve verzích map s obtížností (difficulty) = 1 (více heroic).
4 Spawnováno jen ve verzích map s obtížností (difficulty) = 2.
8 Spawnováno jen ve verzích map s obtížností (difficulty) = 3.
15 Spawnováno ve všech verzích map.


phaseMask

Definuje, která fáze creatuře patří. "1" je výchozí fáze. Zbylé jsou podle aury spellů. Například Aura #261 = phasemask 4. (nepřesná informace)

modelid

Model ID přidělené creatuře. Všimněte si, že dvě creatury používající stejnou šablonu, mohou mít různé modely. Pro více informací o specifických vlastnostech modelů viz.: `creature_model_info`.

equipment_id

ID equipmentu, který zvíře používá. Viz. `creature_equip_template.entry`.

position_x

Pozice X creatury.

position_y

Pozice Y creatury.

position_z

Pozice Z creatury.

orientation

Orientace (otočení) creatury. (Sever = 0.0; Jih = pi (3.14159))

spawntimesecs

Časový interval respawnu (obnovení po zabití) creatury v sekundách.

spawndist

Maximální vzdálenost, creatury od spawn pointu. Také určuje, jak daleko se může zvíře pohybovat od spawn pointu, pokud jeho MovementType = 1.

currentwaypoint

Aktuální číslo tzv. "waypointu", na kterém se creatura nachází (pokud používá waypointy). Viz. `creature_movement.point`.

curhealth

Běžná (počáteční) hodnota zdraví (health) creatury.

curmana

Běžná (počáteční) hodnota many creatury.

DeathState

Stav creatury:

  • 0 = Živý
  • 1 = Mrtvý

(gossip menu nefunguje, když je creatura mrtvá; pokud potřebujete mrtvolu s gossip menu, nastavte hodnotu pole `creature_template.dynamicflags` na 32)

MovementType

Typ pohybu přiřazený creatuře. Používá se stejně jako `creature_template.MovementType` ale může se lišit.

ID Type
0 Nečinný; stojí na místě
1 Náhodný pohyb; chodí uvnitř poloměru 'spawndist'
2 Pohyb po tzv. 'waypointech'