Mangos world creature model info

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `creature_model_info`

Tato tabulka obsahuje všechny modely mobů, jejich pohlaví a další informace, které jsou s modelem spojené.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
modelid mediumint(8) unsigned NE PRI 0
bounding_radius float NE 0
combat_reach float NE 0
gender tinyint(3) unsigned NE 2
modelid_other_gender mediumint(8) unsigned NE 0
modelid_alternative mediumint(8) unsigned NE 0


Popis polí tabulky

modelid

Display ID z DBC souboru CreatureDisplayInfo.dbc

bounding_radius

Vzdálenost creatury od hráče, kdy na něj creatura zaútočí. (ohraničující poloměr)

combat_reach

Maximální vzdálenost (dosah) kdy creatura může zasáhnout hráče v útoku na dálku.

gender

Pohlaví creatury:

  • 0: Muž (Male)
  • 1: Žena (Female)
  • 2: Není (None)

modelid_other_gender

Ukazuje na modelid. Když je entry mužského (0) nebo ženského (1) pohlaví, vztahuje se tato hodnota na Display ID opačného pohlaví.

modelid_alternative

Alternativa současného modelu.