Mangos world creature equip template

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `creature_equip_template`

Tato tabulka obsahuje equipment (vybavení - zbraně, láhve, ...) mobů kteří jej mohou nosit (pokud to jejich model umožňuje).


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
entry int(11) unsigned NE PRI 0
equipmodel1 mediumint(8) unsigned NE 0
equipmodel2 mediumint(8) unsigned NE 0
equipmodel3 mediumint(8) unsigned NE 0


Popis polí tabulky

entry

Unikátní ID equipu použité v tabulce `creature_template.equipment_id`.
Pro již existující creatury je třeba upravit tyto hodnoty i v tabulce `creature.equipment_id`.
Toto pole nemá žádnou spojitost s oficiálními údaji (tyto ID jsou volné - je možné přidávat je podle potřeb).

equipmodel1

ID itemu (Viz. Item.dbc), který bude použit na creatuře jako equipment v pravé ruce.

equipmodel2

ID itemu (Viz. Item.dbc), který bude použit na creatuře jako equipment v levé ruce.

equipmodel3

ID itemu (Viz. Item.dbc), který bude použit na creatuře v distance slotu (na zádech?).