Mangos world areatrigger teleport

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `areatrigger_teleport`

Obsahuje všechny definice teleport triggerů (spočtěčů). Tato tabulka je určena k doplnění informací o .DBC souborech. Contains all the teleport triggers definition. This table is used to complete .dbc file information. Tato tabulka obsahuje


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
id mediumint(8) unsigned NE PRI 0
name text ANO
required_level tinyint(3) unsigned NE 0
required_item mediumint(8) unsigned NE 0
required_item2 mediumint(8) unsigned NE 0
heroic_key mediumint(8) unsigned NE 0
heroic_key2 mediumint(8) unsigned NE 0
required_quest_done int(11) unsigned NE 0
required_failed_text text ANO
target_map smallint(5) unsigned NE 0
target_position_x float NE 0
target_position_y float NE 0
target_position_z float NE 0
target_orientation float NE 0


Popis polí tabulky

id

ID spouštěče (triggeru) podle DBC souboru AreaTrigger.dbc

name

Název triggeru. Může to být libovolný název - toto pole slouží jen poznámka. Toto pole nemusíte vyplňovat.

required_level

Level hráče potřebný k aktivaci tohoto triggeru. Pokud je hodnota '0', nebere se na level hráče ohled.

required_item

ID itemu potřebného pro aktivaci tohoto triggeru. Viz. item_template.entry. Toto pole je individuální.

heroic_key

NEPŘELOŽENO: (The key that unlocks heroic version for a trigger leading to an instatiable map with heroic mode support. If two are specified, you only need one to activate heroic mode.)

required_quest_done

ID Questu, který musí mít hráč splněn, aby mohl použít tento trigger. Viz. quest_template.entry.

required_failed_text

Text, který se zobrazí kráčům, kteří nemají ještě hotový quest. Toto pole není nutné vyplňovat.

target_map

ID mapy cílové pozice teleportu triggeru. Viz. Maps.dbc

target_position_x

Souřadnice X cílové pozice teleportu triggeru.

target_position_y

Souřadnice Y cílové pozice teleportu triggeru.

target_position_z

Souřadnice Z cílové pozice teleportu triggeru.

target_orientation

Orientace (pozice otočení pohledu) hráče na pozici, ve které se objeví po teleportu na cílovém místě.