Mangos world item template

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `item_template`

Uchovává informace o každém itemu, který existuje ve hře. Všechny itemy jsou vytvářeny podle jejich šablon uložených v této tabulce.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
entry int(10) unsigned NE PRI 0
class tinyint(3) unsigned NE 0
subclass tinyint(3) unsigned NE 0
unk0 int(10) NE -1
name varchar(255) NE MUL
displayid int(10) unsigned NE 0
Quality tinyint(3) unsigned NE 0
Flags int(10) unsigned NE 0
BuyCount tinyint(3) unsigned NE 1
BuyPrice int(10) unsigned NE 0
SellPrice int(10) unsigned NE 0
InventoryType tinyint(3) unsigned NE 0
AllowableClass mediumint(9) NE -1
AllowableRace mediumint(9) NE -1
ItemLevel int(11) unsigned NE 0
RequiredLevel tinyint(3) unsigned NE 0
RequiredSkill int(10) unsigned NE 0
RequiredSkillRank int(10) unsigned NE 0
requiredspell int(10) unsigned NE 0
requiredhonorrank int(10) unsigned NE 0
RequiredCityRank int(10) unsigned NE 0
RequiredReputationFaction int(10) unsigned NE 0
RequiredReputationRank int(10) unsigned NE 0
maxcount smallint(5) unsigned NE 0
stackable smallint(5) unsigned NE 0
ContainerSlots tinyint(3) unsigned NE 0
StatsCount tinyint(3) unsigned NE 0
stat_type1 tinyint(3) unsigned NE 0
stat_value1 smallint(6) NE 0
stat_type2 tinyint(3) unsigned NE 0
stat_value2 smallint(6) NE 0
stat_type3 tinyint(3) unsigned NE 0
stat_value3 smallint(6) NE 0
stat_type4 tinyint(3) unsigned NE 0
stat_value4 smallint(6) NE 0
stat_type5 tinyint(3) unsigned NE 0
stat_value5 smallint(6) NE 0
stat_type6 tinyint(3) unsigned NE 0
stat_value6 smallint(6) NE 0
stat_type7 tinyint(3) unsigned NE 0
stat_value7 smallint(6) NE 0
stat_type8 tinyint(3) unsigned NE 0
stat_value8 smallint(6) NE 0
stat_type9 tinyint(3) unsigned NE 0
stat_value9 smallint(6) NE 0
stat_type10 tinyint(3) unsigned NE 0
stat_value10 smallint(6) NE 0
ScalingStatDistribution smallint(6) NE 0
ScalingStatValue smallint(6) NE 0
dmg_min1 float NE 0
dmg_max1 float NE 0
dmg_type1 tinyint(3) unsigned NE 0
dmg_min2 float NE 0
dmg_max2 float NE 0
dmg_type2 tinyint(3) unsigned NE 0
dmg_min3 float NE 0
dmg_max3 float NE 0
dmg_type3 tinyint(3) unsigned NE 0
dmg_min4 float NE 0
dmg_max4 float NE 0
dmg_type4 tinyint(3) unsigned NE 0
dmg_min5 float NE 0
dmg_max5 float NE 0
dmg_type5 tinyint(3) unsigned NE 0
armor int(10) unsigned NE 0
holy_res int(10) unsigned NE 0
fire_res int(10) unsigned NE 0
nature_res int(10) unsigned NE 0
frost_res int(10) unsigned NE 0
shadow_res int(10) unsigned NE 0
arcane_res int(10) unsigned NE 0
delay int(10) unsigned NE 1000
ammo_type int(10) unsigned NE 0
RangedModRange float NE 0
spellid_1 int(10) unsigned NE 0
spelltrigger_1 int(10) unsigned NE 0
spellcharges_1 int(11) NE 0
spellppmRate_1 float NE 0
spellcooldown_1 int(11) NE -1
spellcategory_1 int(10) unsigned NE 0
spellcategorycooldown_1 int(11) NE -1
spellid_2 int(10) unsigned NE 0
spelltrigger_2 int(10) unsigned NE 0
spellcharges_2 int(11) NE 0
spellppmRate_2 float NE 0
spellcooldown_2 int(11) NE -1
spellcategory_2 int(10) unsigned NE 0
spellcategorycooldown_2 int(11) NE -1
spellid_3 int(10) unsigned NE 0
spelltrigger_3 int(10) unsigned NE 0
spellcharges_3 int(11) NE 0
spellppmRate_3 float NE 0
spellcooldown_3 int(11) NE -1
spellcategory_3 int(10) unsigned NE 0
spellcategorycooldown_3 int(11) NE -1
spellid_4 int(10) unsigned NE 0
spelltrigger_4 int(10) unsigned NE 0
spellcharges_4 int(11) NE 0
spellppmRate_4 float NE 0
spellcooldown_4 int(11) NE -1
spellcategory_4 int(10) unsigned NE 0
spellcategorycooldown_4 int(11) NE -1
spellid_5 int(10) unsigned NE 0
spelltrigger_5 int(10) unsigned NE 0
spellcharges_5 int(11) NE 0
spellppmRate_5 float NE 0
spellcooldown_5 int(11) NE -1
spellcategory_5 int(10) unsigned NE 0
spellcategorycooldown_5 int(11) NE -1
bonding tinyint(3) unsigned NE 0
description varchar(255) NE
PageText int(10) unsigned NE 0
LanguageID int(10) unsigned NE 0
PageMaterial int(10) unsigned NE 0
startquest int(10) unsigned NE 0
lockid int(10) unsigned NE 0
Material int(11) NE 0
sheath int(10) unsigned NE 0
RandomProperty int(10) unsigned NE 0
RandomSuffix int(10) unsigned NE 0
block int(10) unsigned NE 0
itemset int(10) unsigned NE 0
MaxDurability int(10) unsigned NE 0
area int(10) unsigned NE 0
Map int(10) NE 0
BagFamily int(10) NE 0
TotemCategory int(10) NE 0
socketColor_1 int(10) NE 0
socketContent_1 int(10) NE 0
socketColor_2 int(10) NE 0
socketContent_2 int(10) NE 0
socketColor_3 int(10) NE 0
socketContent_3 int(10) NE 0
socketBonus int(10) NE 0
GemProperties int(10) NE 0
RequiredDisenchantSkill int(10) NE -1
ArmorDamageModifier float NE 0
Duration int(11) NE 0
ItemLimitCategory smallint(6) NE 0
ScriptName varchar(100) NE
DisenchantID int(10) unsigned NE 0
FoodType tinyint(3) unsigned NE 0
minMoneyLoot int(11) unsigned NE 0
maxMoneyLoot int(11) unsigned NE 0


Popis polí tabulky

entry

Unikátní ID itemu.

class

Třída itemu:

ID Jméno
0 Consumable
1 Container
2 Weapon
3 Gem
4 Armor
5 Reagent
6 Projectile
7 Trade Goods
8 Generic(OBSOLETE)
9 Recipe
10 Money(OBSOLETE)
11 Quiver
12 Quest
13 Key
14 Permanent(OBSOLETE)
15 Miscellaneous

subclass

Podtřída itemu. V následující tabulce jsou uvedeny všechny dostupné kombinace tříd s podtřídami, včetně jejich názvů:

Class ID Subclass ID Název pro Subclass Komentář / popis
0 0 Consumable Usability in combat is decided by the spell assigned.
0 1 Potion
0 2 Elixir
0 3 Flask
0 4 Scroll
0 5 Food & Drink
0 6 Item Enhancement
0 7 Bandage
0 8 Other
1 0 Bag
1 1 Soul Bag
1 2 Herb Bag
1 3 Enchanting Bag
1 4 Engineering Bag
1 5 Gem Bag
1 6 Mining Bag
1 7 Leatherworking Bag
2 0 Axe One handed
2 1 Axe Two handed
2 2 Bow
2 3 Gun
2 4 Mace One handed
2 5 Mace Two handed
2 6 Polearm
2 7 Sword One handed
2 8 Sword Two handed
2 9 Obsolete
2 10 Staff
2 11 Exotic
2 12 Exotic
2 13 Fist Weapon
2 14 Miscellaneous (Blacksmith Hammer, Mining Pick, etc.)
2 15 Dagger
2 16 Thrown
2 17 Spear
2 18 Crossbow
2 19 Wand
2 20 Fishing Pole
3 0 Red
3 1 Blue
3 2 Yellow
3 3 Purple
3 4 Green
3 5 Orange
3 6 Meta
3 7 Simple
3 8 Prismatic
4 0 Miscellaneous
4 1 Cloth
4 2 Leather
4 3 Mail
4 4 Plate
4 5 Buckler(OBSOLETE)
4 6 Shield
4 7 Libram
4 8 Idol
4 9 Totem
5 0 Reagent
6 0 Wand(OBSOLETE)
6 1 Bolt(OBSOLETE)
6 2 Arrow
6 3 Bullet
6 4 Thrown(OBSOLETE)
7 0 Trade Goods
7 1 Parts
7 2 Explosives
7 3 Devices
7 4 Jewelcrafting
7 5 Cloth
7 6 Leather
7 7 Metal & Stone
7 8 Meat
7 9 Herb
7 10 Elemental
7 11 Other
7 12 Enchanting
8 0 Generic(OBSOLETE)
9 0 Book
9 1 Leatherworking
9 2 Tailoring
9 3 Engineering
9 4 Blacksmithing
9 5 Cooking
9 6 Alchemy
9 7 First Aid
9 8 Enchanting
9 9 Fishing
9 10 Jewelcrafting
10 0 Money(OBSOLETE)
11 0 Quiver(OBSOLETE)
11 1 Quiver(OBSOLETE)
11 2 Quiver Can hold arrows
11 3 Ammo Pouch Can hold bullets
12 0 Quest
13 0 Key
13 1 Lockpick
14 0 Permanent
15 0 Junk
15 1 Reagent
15 2 Pet
15 3 Holiday
15 4 Other
15 5 Mount

unk0

name

Jméno itemu, které bude zobrazeno.

displayid

Model ID itemu. Toto pole řídí model vzhledu a ikonu itemu (každý model itemu má přidělenou vlastní ikonu).

Quality

Kvalita itemu:

ID Barva Kvalita
0 Grey Poor
1 White Common
2 Green Uncommon
3 Blue Rare
4 Purple Epic
5 Orange Legendary
6 Red Artifact

Flags

Bitová maska (bitmask). Pole obsahuje příznaky itemu. Kombinování příznaků se provádí sčítáním bitů. Lze přidat jakýkoliv příznak, podle tabulky příslušných bitů:

Bit příznaku Komentář / popis
1 Soulbound
2 Conjured
4 Lootable (může být otevřen pravým kliknutím)
8 Wrapped
32 Totem
64 Aktivovatelný pravým kliknutím
256 Wrapper
1024 Gifts
2048 Item je "party loot" - může být získán všemi hráči ve stené partě
8192 Charter (Arena or Guild)
32768 Odměna za PvP
524288 Unique equipped (hráč může mít současně nasazen pouze jeden tento item)
4194304 Throwable (for tooltip ingame)
8388608 Special Use (speciální použití?)

BuyCount

Určuje, po kolika kusech je možné jej nakupovat u vendorů (u prodejců). Když má vendor nastavenou horní mez počtu prodávaných kusů tohoto itemu, po obnovení vendor listu (viz. `npc_vendor.incrtime`), počet prodávaných kusů (jako-by "kusů na skladě prodejce") se navýší o toto číslo.

BuyPrice

Cena potřebná k nákupu itemu od vendorů, uvádí se v cooperech (česky: v měďácích).

SellPrice

Částka kterou hráč obrží po prodeji itemu vendorům (pokud je možné ho prodat), uvádí se v cooperech (česky: v měďácích). Pokud je zde hodnota "0", item nelze prodat.

InventoryType

ID slotu, do kterého může být item equipován (oblečen).

ID Jméno Slotu ID Jméno Slotu ID Jméno Slotu
0 Non equipable 10 Hands 20 Robe
1 Head 11 Finger 21 Main hand
2 Neck 12 Trinket 22 Off hand
3 Shoulder 13 Weapon 23 Holdable (Tome)
4 Shirt 14 Shield 24 Ammo
5 Chest 15 Ranged 25 Thrown
6 Waist 16 Back 26 Ranged right
7 Legs 17 Two-Hand 27 Quiver
8 Feet 18 Bag 28 Relic
9 Wrists 19 Tabard

AllowableClass

Bitová maska (bitmask) kterou se určuje, jaký musí mít postava hráče "class" (třídu/zaměření) aby bylo možné použít tento item. Kombinování příznaků se provádí sčítáním bitů.
Lze přidat jakýkoliv příznak podle tabulky:

Bit Název
1 Warrior
2 Paladin
4 Hunter
8 Rogue
16 Priest
32 Death Knight
64 Shaman
128 Mage
256 Warlock
1024 Druid

Pokud item můžou používat všechny třídy, stačí uvést hodnotu '-1'. Stejného výsledku dosáhnete sečtením všech bitů:

 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 1024 = 1535 

AllowableRace

Bitová maska (bitmask) kterou se určuje, jakou musí mít postava hráče rasu, aby bylo možné použít tento item. Kombinování příznaků se provádí sčítáním bitů.
Lze přidat jakýkoliv příznak podle tabulky:

Bit Název
1 Human
2 Orc
4 Dwarf
8 Night Elf
16 Undead
32 Tauren
64 Gnome
128 Troll
512 Blood Elf
1024 Draenei

Pokud item můžou používat všechny rasy, stačí uvést hodnotu '-1'. Stejného výsledku dosáhnete sečtením všech bitů:

 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 512 + 1024 = 1791 

ItemLevel

Úroveň itemu.

RequiredLevel

Level (úroveň) hráče potřebný k použití itemu.

RequiredSkill

Skill (dovednost) hráče potřebný k použití itemu. Viz. DBC soubor SkillLine.dbc

RequiredSkillRank

Stupeň znalostí skillu (skill rank) potřebný k použití itemu.

requiredspell

Spell, který hráč musí znát, aby mohl použít item.

requiredhonorrank

Stupeň hodnosti (honor rank), který hráč musí mít, aby mohl item použít.

RequiredCityRank

RequiredReputationFaction

ID frakce (podle šablony frakcí z DBC souboru Faction.dbc), u které hráč musí mít určitou hodnost (viz. pole `RequiredReputationRank`).

RequiredReputationRank

Stupeň hodnosti hráče pro frakci, která je uvedena v poli `RequiredReputationFaction`.

ID Rank Orientační překlad
0 Hated Nenáviděný
1 Hostile Nepřátelský
2 Unfriendly Nepřívětivý
3 Neutral Neutrální
4 Friendly Přátelský
5 Honored Čestný
6 Revered Vážený
7 Exalted Velebný

maxcount

Maximální počet kopií tohoto itemu, které hráč může mít u sebe na jednou. '0' = neomezeně.

stackable

Počet kopií tohoto itemu, které hráč může mít "na sobě" v jednom item slotu (batohy, banka..).

ContainerSlots

Pokud je tento item batoh (class = '1' - Container), toto pole určuje počet jeho slotů.

StatsCount

Počet statistik pro tento item. Pouze prvních 'n' statistik bude použito.

stat_type

(stat_type1, stat_type2, stat_type3, stat_type4, stat_type5, stat_type6, stat_type7, stat_type8, stat_type9, stat_type10, ..)
Typ satistiky:

ID Stat Type
0 ITEM_MOD_MANA
1 ITEM_MOD_HEALTH
3 ITEM_MOD_AGILITY
4 ITEM_MOD_STRENGTH
5 ITEM_MOD_INTELLECT
6 ITEM_MOD_SPIRIT
7 ITEM_MOD_STAMINA
12 ITEM_MOD_DEFENSE_SKILL_RATING
13 ITEM_MOD_DODGE_RATING
14 ITEM_MOD_PARRY_RATING
15 ITEM_MOD_BLOCK_RATING
16 ITEM_MOD_HIT_MELEE_RATING
17 ITEM_MOD_HIT_RANGED_RATING
18 ITEM_MOD_HIT_SPELL_RATING
19 ITEM_MOD_CRIT_MELEE_RATING
20 ITEM_MOD_CRIT_RANGED_RATING
21 ITEM_MOD_CRIT_SPELL_RATING
22 ITEM_MOD_HIT_TAKEN_MELEE_RATING
23 ITEM_MOD_HIT_TAKEN_RANGED_RATING
24 ITEM_MOD_HIT_TAKEN_SPELL_RATING
25 ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_MELEE_RATING
26 ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_RANGED_RATING
27 ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_SPELL_RATING
28 ITEM_MOD_HASTE_MELEE_RATING
29 ITEM_MOD_HASTE_RANGED_RATING
30 ITEM_MOD_HASTE_SPELL_RATING
31 ITEM_MOD_HIT_RATING
32 ITEM_MOD_CRIT_RATING
33 ITEM_MOD_HIT_TAKEN_RATING
34 ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_RATING
35 ITEM_MOD_RESILIENCE_RATING
36 ITEM_MOD_HASTE_RATING
37 ITEM_MOD_EXPERTISE_RATING

stat_value

(stat_value1, stat_value2, stat_value3, stat_value4, stat_value5, stat_value6, stat_value7, stat_value8, stat_value9, stat_value10, ..)
Hodnoty statistik.

dmg_min

(dmg_min1, dmg_min2, dmg_min3, dmg_min4, dmg_min5, ..)
Minimální poškození (damage) soupeře tímto itemem (u zbraní).

dmg_max

(dmg_max1, dmg_max2, dmg_max3, dmg_max4, dmg_max5, ..)
Maximální poškození (damage) soupeře tímto itemem (u zbraní).

dmg_type

(dmg_type1, dmg_type2, dmg_type3, dmg_type4, dmg_type5, ..)
Druh poškození (damage type), které item používá.

ID Damage Type
0 Physical
1 Holy
2 Fire
3 Nature
4 Frost
5 Shadow
6 Arcane

armor

Hodnota brnění itemu (zbroj).

holy_res

Holy resistance.

fire_res

Fire resistance.

nature_res

Nature resistance.

frost_res

Frost resistance.

shadow_res

Shadow resistance.

arcane_res

Arcane resistance.

delay

Čas v milisekundách mezi jednotlivými ranami.

ammo_type

Druh střeliva, které item používá. Arrows (šípy) = 2; Bullets (kulky) = 3

RangedModRange

spellid

(spellid_1, spellid_2, spellid_3, spellid_4, spellid_5, ..)
Spell ID kouzla, které item kouzlí nebo spoušťí.

spelltrigger

(spelltrigger_1, spelltrigger_2, spelltrigger_3, spelltrigger_4, spelltrigger_5, ..)
Druh podnětu, který vyvolá spel.

ID Druh podnětu
0 Použití itemu
1 Equipování itemu
2 Chance on Hit
4 Soulstone (kámen duší)
5 Použití bez zpoždění
6 Naučí spell pokud pole `spellid_1` = '55884'

spellcharges

(spellcharges_1, spellcharges_2, spellcharges_3, spellcharges_4, spellcharges_5, ..)
Do toho pole patří číslo, vyjadřující kolikrát může item vykouzlit daný spell.

  • Pokud je hodnota '0', může být item používán do nekonečna.
  • Když je hodnota záporná, item se po vyčerpání odstraní z hráčova inventáře.
  • Při kladné hodnotě item po vyčerpání zůstane v inventáři.

spellppmRate

(spellppmRate_1, spellppmRate_2, spellppmRate_3, spellppmRate_4, spellppmRate_5, ..)
PPMR (proc per minute rate) řídí, jak často se spell spustí (pokud spelltrigger == 2).

spellcooldown

(spellcooldown_1, spellcooldown_2, spellcooldown_3, spellcooldown_4, spellcooldown_5, ..)
"Cooldown" v milisekundách pro daný spell. Řídi, po jaké době je možné spell opět použít.
Pokud je hodnota '-1', použije se výchozí spell cooldown.

spellcategory

(spellcategory_1, spellcategory_2, spellcategory_3, spellcategory_4, spellcategory_5, ..)
Kategorie, do které spell patří.

spellcategorycooldown

(spellcategorycooldown_1, spellcategorycooldown_2, spellcategorycooldown_3, spellcategorycooldown_4, spellcategorycooldown_5, ..)
"Cooldown" v milisekundách, který se aplikuje na všechny ostatní spelly v kategorii.
Pokud je hodnota '-1', použije se výchozí spell cooldown.

bonding

Nastavuje podmínku, při které se item sváže s postavu hráče.

ID Typ Komentář / popis
1 Binds when picked up Váže se v momentě přidání do inventáře
2 Binds when equipped Váže se při prvním equipu (nasazení)
3 Binds when used Váže se po prvním použití
4 Quest item

description

Popis, který se objeví oranžovými písmeny v dolní části bublinové nápovědy itemu.

PageText

ID odkazující na page_text.entry. Jde o text, který item bude zobrazovat (pokud se jedná o knihu, dopis, atd.). Ve hře, po přejetí myší přes ikonu itemu, se zmení kurzor myši na lupu a po pravém kliknutí se otevře k přečtení.

LanguageID

Jazyk, ve kterém je text itemu napsán. Pokud hráčova postava musí umět daný jazyk. (Nijak nesouvisí s jazykovou lokalozací hry!)

ID Název
1 Orcish
2 Darnassian
3 Taurahe
6 Dwarvish
7 Common
8 Demonic
9 Titan
10 Thalassian
11 Draconic
12 Kalimag
13 Gnomish
14 Troll
33 Gutterspeak
35 Draenei
36 Zombie
37 Gnomish Binary
38 Goblin BinaryGoblin

PageMaterial

Textura na pozadí okna, ve kterém se text zobrazí.

ID Název
1 Parchment
2 Stone
3 Marble
4 Silver
5 Bronze
6 Valentine
7 Illidan

startquest

ID questu, jehož start nabízí item po kliknutí na jeho ikonu pravým tlačítkem myši. Viz. quest_template.entry

lockid

ID zámku, na který se váže tento item (který slouží jako klíč). Toto pole se používá v key-door mechanics. Viz. DBC soubor Lock.dbc

Material

Materiál, ze kterého je item vyroben. Hodnota ovlivňuje zvuk, který se přehraje při přemisťování itemu. Pro "consumable" itemy (itemy, které jsou k snědku - například jídlo, reagenty, atd..), se používá hodnota '-1'.

ID Materiál
1 Metal
2 Wood
3 Liquid
4 Jewelry
5 Chain
6 Plate
7 Cloth
8 Leather

sheath

Řídí, jak je item odkládán na postavu hráče (stiskem klávesy 'Z').

ID Typ Pozice
1 Two Handed Weapon Šikmo přes záda směrem dolů
2 Staff Šikmo přes záda směrem nahoru
3 One Handed Na straně (na boku)
4 Shield Na zádech uprostřed
5 Enchanter's Rod
6 Off hand Na druhé straně, jako One Handed


RandomProperty

Číslo v tomto poli souvisí s `item_enchantment_template.entry`. (nutno doplnit)

RandomSuffix

Číslo v tomto poli souvisí s `item_enchantment_template.entry`. (nutno doplnit)

block

Pokud je položka štít (shield), určuje šanci blokování štítem.

itemset

ID item setu (sady itemů), do kterého tento item patří. Zde NELZE udělat nové item sety (nejsou smyšlené). Item sety jsou definovány v DBC souboru ItemSet.dbc

MaxDurability

Maximální životnost itemu (například zbroje).

area

ID zóny, ve které tento item může být používán.

Map

ID mapy, ve které tento item může být používán.

BagFamily

Jde o bitovou masku (bitmask) která určuje, jaké druhy předmětů mohou být uchovány v tomto itemu, pokud je item "bag" ("batoh" class == 1, subclass == 0).
Můžete kombinovat různé typy sečtením bitových čísel.

ID Bag Family Mask
0 None
1 Arrows
2 Bullets
4 Soul Shards
8 Leatherworking Supplies
32 Herbs
64 Enchanting Supplies
128 Engineering Supplies
256 Keys
512 Gems
1024 Mining Supplies

TotemCategory

Odpovídá ID z DBC souboru TotemCategory.dbc.

ID Jméno Kategorie
1 TC_SKINNING_SKIFE
2 TC_EARTH_TOTEM
3 TC_AIR_TOTEM
4 TC_FIRE_TOTEM
5 TC_WATER_TOTEM
6 TC_COPPER_ROD
7 TC_SILVER_ROD
8 TC_GOLDEN_ROD
9 TC_TRUESILVER_ROD
10 TC_ARCANITE_ROD
11 TC_MINING_PICK
12 TC_PHILOSOPHERS_STONE
13 TC_BLACKSMITH_HAMMER
14 TC_ARCLIGHT_SPANNER
15 TC_GYROMATIC_MA
21 TC_MASTER_TOTEM
41 TC_FEL_IRON_ROD
62 TC_ADAMANTITE_ROD
63 TC_ETERNIUM_ROD

socketColor

Barva socketu, který může být umístěn v tomto itemu.

ID Barva
1 Meta
2 Red
4 Yellow
8 Blue

socketContent

socketBonus

GemProperties

Hodnota zde, odpovídá ID z DBC souboru GemProperties.dbc.

RequiredDisenchantSkill

Požadované znalosti "disenchantingu" které hráč musí mít, aby mohl disenchantovat tento item.

ArmorDamageModifier

Duration

Doba "trvanlivosti" itemu v sekundách. Pokud je hodnota kladná, je tato doba měřena v herním čase (odehraném čase). Pokud je hodnota negativní, doba trvání se měří v reálném čase.

ItemLimitCategory

ScriptName

Název skriptu, který tento item používá (pokud nějaký je).

DisenchantID

Disenchant loot template ID. Viz. `disenchant_loot_template.entry`.

FoodType

Pokud je item jídlo (food type item), pak toto pole definuje jeho druh. Jde o rozlišení jídla ke krmení petů.

ID Type
1 Meat
2 Fish
3 Cheese
4 Bread
5 Fungus
6 Fruit
7 Raw Meat
8 Raw Fish

POZNÁMKA: Syrové maso (raw meat) a syrové ryby (raw fish), není stejné jako běžné maso a ryby. Zdá se, že poslední dva typy stravy jsou šedé - "nevyhovující" druhy potravin, které hráči nemohou použít pro pety, ikdyž se některé zdají být k jídlu. Tyto druhy potravin se objevily již v TBC, takže s největší pravděpodobností pouze peti TBC budou moct být krmeni tímto druhem potravin.

minMoneyLoot

Pokud je item "container" (bednička?) který může obsahovat peníze, pak toto pole definuje minimální hodnotu, kterou je možné z něj získat.
Hodnota se uvádí v cooperech (česky: v měďácích).

maxMoneyLoot

Pokud je item "container" (bednička?) který může obsahovat peníze, pak toto pole definuje maximální hodnotu, kterou je možné z něj získat.
Hodnota se uvádí v cooperech (česky: v měďácích).