Mangos realmd realmcharacters

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek realmd databáze.

Tabulka `realmcharacters`

Tato tabulka uchovává informace o počtu characterů (postav) každého účtu na realmu.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
realmid int(11) unsigned NE PRI 0
acctid bigint(20) unsigned NE PRI
numchars tinyint(3) unsigned NE 0


Popis polí tabulky

realmid

ID realmu. Viz tabulka `realmlist.id`.

acctid

ID účtu (accountu). Viz tabulka `account.id`.

numchars

Počet characterů (postav) příslušících danému účtu na realmu.