Mangos realmd realmlist

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek realmd databáze.

Tabulka `realmlist`

V této tabulce se nastavují informace o všech dostupných realmech. Každý řádek řídí jiný realm.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
id int(11) unsigned NE PRI auto_increment
name varchar(32) NE UNI
address varchar(32) NE 127.0.0.1
port int(11) NE 8085
icon tinyint(3) unsigned NE 0
color tinyint(3) unsigned NE 2
timezone tinyint(3) unsigned NE 0
allowedSecurityLevel tinyint(3) unsigned NE 0
population float unsigned NE 0


Popis polí tabulky

id

ID realmu. Toto číslo je jedinečné pro každý realm a MUSÍ se shodovat s hodnotou RealmID nastavenou v souboru mangosd.conf.

name

Jméno realmu. Objeví se hráčům v seznamu realmů (při výběru realmu) a dále na obrazovce volby postavy ve hře.

address

Veřejná IP adresa world serveru. NEPOUŽÍVEJTE localhost nebo 127.0.0.1 v tomto poli, pokud chcete mít veřejný server (způsobuje uzavřenou smyčku).

port

Port, na kterém je spuštěn world server (nastaveno v souboru mangosd.conf). Pokud jsou všechny world servery na stejném počítači, každý z nich musí používat jiný port.

icon

Ikona realmu.

Icon Type
0 Normal
1 PvP
4 Normal
6 RP
8 RP PvP

color

Barva, vypovídající o realmu "jak moc je zaplněný".

timezone

Časové zóny realmu.

timezone displayed name
1 Development
2 United States
3 Oceanic
4 Latin America
5 Tournament
6 Korea
7 Tournament
8 English
9 German
10 French
11 Spanish
12 Russian
13 Tournament
14 Taiwan
15 Tournament
16 China
17 CN1
18 CN2
19 CN3
20 CN4
21 CN5
22 CN6
23 CN7
24 CN8
25 Tournament
26 Test Server
27 Tournament
28 QA Server
29 CN9

allowedSecurityLevel

Minimální gmlevel účtu potřebný pro přihlášení k tomuto realmu.

population

Toto pole je automaticky aktualizováno v pravidelných intervalech a ukládá současnou populaci. Vzorec pro výpočet hodnoty v tomto poli je: playerCount / maxPlayerCount * 2 (počet_hráčů / maximální_počet_hráčů * 2). Prahové hodnoty v realm listu ve hře pro nízkou, střední a vysokou populaci jsou: 0.5, 1.0, a 2.0.