Mangos realmd account

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek realmd databáze.

Tabulka `account`

Tato tabulka obsahuje informace o všech dostupných účtech.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
id bigint(20) unsigned NE PRI auto_increment
username varchar(32) NE UNI
sha_pass_hash varchar(40) NE
gmlevel tinyint(3) unsigned NE MUL 0
sessionkey longtext ANO
v longtext ANO
s longtext ANO
email varchar(255) NE
joindate timestamp NE CURRENT_TIMESTAMP
last_ip varchar(30) NE 127.0.0.1
failed_logins int(11) unsigned NE 0
locked tinyint(3) unsigned NE 0
last_login timestamp NE 0000-00-00 00:00:00
online tinyint(4) NE 0
expansion tinyint(3) unsigned NE 0
mutetime bigint(40) unsigned NE 0
locale tinyint(3) unsigned NE 0


Popis polí tabulky

id

Jedinečné ID účtu.

username

Uživatelské jméno účtu.

sha_pass_hash

Toto pole obsahuje zašifrovaná hesla. Šifrování je SHA1 a je v následujícím formátu: username:password. SQL k vytvoření hesla (nebo k porovnání s aktuálním hashem) je:

SELECT SHA1(CONCAT(UPPER(`username`), ':', UPPER(<pass>)));

gmlevel

Bezpečnostní úroveň účtu (pravomoce). Různé úrovně mají přístup k jiným příkazům. Úrovně potřebné pro určitý příkaz jsou definovány v tabulce `command`.

sessionkey

v

s

email

E-mailová adresa spojená s tímto účtem.

joindate

Datum vytvoření účtu.

last_ip

Poslední IP, se kterou se uživatel přihlásil k účtu.

failed_logins

Počet neúspěšných pokusů o přihlášení k účtu.

locked

Možnosti: 0 - odemčený účet, 1 - uzamčený účet.

last_login

Datum posledního přihlášení k účtu.

online

Možnosti: 0 - nepřihlášený uživatel, 1 - přihlášený (hrající) uživatel. Tuto hodnotu neměňte, ovládá ji jádro - jde o tzv. check-back například pro web atp.

expansion

ID Expansion
0 WoW Classic
1 WoW Burning Crusade
2 WoW Wrath of the Lich King

Účtům s nastavenou hodnotou 0 v tomto poli bude world server blokovat přístup do oblastí data disku TBC a WotLK ve hře.

Účtům s hodnotou 1, bude znemožněn přístup do oblastí datadisku WotLK.

mutetime

Čas, ve formátu Unix time, kdy bude účet "unmuted" (hráči bude zrušen "mute" a bude moci opět využívat chat ve hře).

locale

Locale používá klient přihlášený k tomuto účtu. Pokud bylo nakonfigurováno více locale dat a byli přidány do world serverů, world servery budou navracet správné locale řetězce klientovi.