Mangos world playercreateinfo item

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `playercreateinfo_item`

Tato tabulka uchovává informace o tom, jaké itemy postava vlastní při vytvoření. Každá kombinace rasy a třídy může mít různé nastavení.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
race tinyint(3) unsigned NE MUL 0
class tinyint(3) unsigned NE 0
itemid mediumint(8) unsigned NE 0
amount tinyint(8) unsigned NE 1


Popis polí tabulky

race

Rasa postavy hráče.

ID Jméno
1 Human
2 Orc
3 Dwarf
4 Night Elf
5 Undead
6 Tauren
7 Gnome
8 Troll
10 Blood Elf
11 Draenei

class

Třída postavy hráče.

ID Jméno
1 Warrior
2 Paladin
3 Hunter
4 Rogue
5 Priest
6 Death Knight
7 Shaman
8 Mage
9 Warlock
11 Druid

itemid

ID itemu. Viz.: `item_template.entry`

amount

Počet kopií daného itemu.