Mangos world locales quest

Z WoWResource Wiki
Verze z 30. 12. 2010, 16:36, kterou vytvořil Wolf Officious (diskuse | příspěvky) (založení)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `locales_points_of_interest`

Tato tabulka obsahuje překlad pro odlišné verze jazykových lokalizací klientů tabulky `points_of_interest`.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
entry int(11) unsigned NE PRI 0
Title_loc1 text ANO NULL
Title_loc2 text ANO NULL
Title_loc3 text ANO NULL
Title_loc4 text ANO NULL
Title_loc5 text ANO NULL
Title_loc6 text ANO NULL
Title_loc7 text ANO NULL
Title_loc8 text ANO NULL
Details_loc1 text ANO NULL
Details_loc2 text ANO NULL
Details_loc3 text ANO NULL
Details_loc4 text ANO NULL
Details_loc5 text ANO NULL
Details_loc6 text ANO NULL
Details_loc7 text ANO NULL
Details_loc8 text ANO NULL
Objectives_loc1 text ANO NULL
Objectives_loc2 text ANO NULL
Objectives_loc3 text ANO NULL
Objectives_loc4 text ANO NULL
Objectives_loc5 text ANO NULL
Objectives_loc6 text ANO NULL
Objectives_loc7 text ANO NULL
Objectives_loc8 text ANO NULL
OfferRewardText_loc1 text ANO NULL
OfferRewardText_loc2 text ANO NULL
OfferRewardText_loc3 text ANO NULL
OfferRewardText_loc4 text ANO NULL
OfferRewardText_loc5 text ANO NULL
OfferRewardText_loc6 text ANO NULL
OfferRewardText_loc7 text ANO NULL
OfferRewardText_loc8 text ANO NULL
RequestItemsText_loc1 text ANO NULL
RequestItemsText_loc2 text ANO NULL
RequestItemsText_loc3 text ANO NULL
RequestItemsText_loc4 text ANO NULL
RequestItemsText_loc5 text ANO NULL
RequestItemsText_loc6 text ANO NULL
RequestItemsText_loc7 text ANO NULL
RequestItemsText_loc8 text ANO NULL
EndText_loc1 text ANO NULL
EndText_loc2 text ANO NULL
EndText_loc3 text ANO NULL
EndText_loc4 text ANO NULL
EndText_loc5 text ANO NULL
EndText_loc6 text ANO NULL
EndText_loc7 text ANO NULL
EndText_loc8 text ANO NULL
ObjectiveText1_loc1 text ANO NULL
ObjectiveText1_loc2 text ANO NULL
ObjectiveText1_loc3 text ANO NULL
ObjectiveText1_loc4 text ANO NULL
ObjectiveText1_loc5 text ANO NULL
ObjectiveText1_loc6 text ANO NULL
ObjectiveText1_loc7 text ANO NULL
ObjectiveText1_loc8 text ANO NULL
ObjectiveText2_loc1 text ANO NULL
ObjectiveText2_loc2 text ANO NULL
ObjectiveText2_loc3 text ANO NULL
ObjectiveText2_loc4 text ANO NULL
ObjectiveText2_loc5 text ANO NULL
ObjectiveText2_loc6 text ANO NULL
ObjectiveText2_loc7 text ANO NULL
ObjectiveText2_loc8 text ANO NULL
ObjectiveText3_loc1 text ANO NULL
ObjectiveText3_loc2 text ANO NULL
ObjectiveText3_loc3 text ANO NULL
ObjectiveText3_loc4 text ANO NULL
ObjectiveText3_loc5 text ANO NULL
ObjectiveText3_loc6 text ANO NULL
ObjectiveText3_loc7 text ANO NULL
ObjectiveText3_loc8 text ANO NULL
ObjectiveText4_loc1 text ANO NULL
ObjectiveText4_loc2 text ANO NULL
ObjectiveText4_loc3 text ANO NULL
ObjectiveText4_loc4 text ANO NULL
ObjectiveText4_loc5 text ANO NULL
ObjectiveText4_loc6 text ANO NULL
ObjectiveText4_loc7 text ANO NULL
ObjectiveText4_loc8 text ANO NULL


Seznam jazyků

locale ID jazyk
1 Korean (koKR)
2 French (frFR)
3 German (deDE)
4 Chinese (zhCN)
5 Taiwan (zhTW)
6 Spanish (esES)
7 Mexico (esMX)
8 Russian (ruRU)


Popis polí tabulky

entry

Toto ID musí souhlasit s `quest_template.entry`.

Title_locX

Přeložený obsah pro tabulku.pole `quest_template.title` v jazyce X.
Viz. Seznam jazyků výše.

Details_locX

Přeložený obsah pro tabulku.pole `quest_template.details` v jazyce X.
Viz. Seznam jazyků výše.

Objectives_locX

Přeložený obsah pro tabulku.pole `quest_template.objectives` v jazyce X.
Viz. Seznam jazyků výše.

OfferRewardText_locX

Přeložený obsah pro tabulku.pole `quest_template.OfferRewardText` v jazyce X.
Viz. Seznam jazyků výše.

RequestItemsText_locX

Přeložený obsah pro tabulku.pole `quest_template.RequestItemsText` v jazyce X.
Viz. Seznam jazyků výše.

EndText_locX

Přeložený obsah pro tabulku.pole `quest_template.EndText` v jazyce X.
Viz. Seznam jazyků výše.

ObjectiveTextA_locX

Přeložený obsah pro (4*) tabulku.pole `quest_template.ObjectiveText` v jazyce X.
Viz. Seznam jazyků výše.