Mangos world points of interest

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `points_of_interest`

Points of interest (POI) jsou červené vlajky které můžete vidět na minimapě když když mluvíte s city guardem. Tato tabulka obsahuje informace o nich.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
entry mediumint(8) unsigned NE PRI
x float NE
y float NE
icon mediumint(8) unsigned NE
flags mediumint(8) unsigned NE
data mediumint(8) unsigned NE
icon_name text NE NULL


Popis polí tabulky

entry

Unikátní ID POI. Používá se v `gossip_menu_option.action_poi_id`.

x

Pozice X ikony POI.

y

Pozice Y ikony POI.

icon

flags

data

(vždy 0)

icon_name

Text, co uvidíte na minimapě, když podržíte kurzor nad ikonou POI.