Snowman Invasion

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Vlastnosti události
Emulátory MaNGOS
Počet hráčů bez omezení
Úroveň hráčů bez omezení
Délka trvání 30 dnů
Počet GM nemusí být přítomen
Dovednosti GM SQL

Úvod

Svět Azeroth napadli naštvaní sněhuláci. Nikdo neví proč ani jaké mají úmysly... Proto je potřeba, aby hráči pomohli sněhuláky zastavit!

Informace

Na nádvoří Undercity[1] a pod kopcem cestou z Ironforge[2] se objevilo několik sněhuláků, kteří se netváří zrovna přátelsky... Pravděpodobně jsou naštvaní kvůli tomu, že stejně jako planeta Země, i celý Azeroth se otepluje a populace sněhuláků pomalu mizí...

NPC a skripty k nim

Angry Snowman


Jak již jméno napovídá, jedná se o naštvaného sněhuláka...Sám jsem mu nastavil level 80, 50'000 životů, damage 2'000-2'500 (základní damage - do hráčů s armorem dává míň)...Navíc je NPC opatřeno zvýšenou Resistancí proti tzv. Frost magii, takže od Frost spellů dostává menší damage.

Při zabití Angry Snowman má hráč šanci, že získá Huge Snowball

REPLACE INTO `creature_template` (`entry`, `difficulty_entry_1`, `KillCredit1`, `KillCredit2`, `modelid_A`, `modelid_A2`, `modelid_H`, `modelid_H2`, `name`, `subname`, `IconName`, `minlevel`, `maxlevel`, `minhealth`, `maxhealth`, `minmana`, `maxmana`, `armor`, `faction_A`, `faction_H`, `npcflag`, `speed`, `scale`, `rank`, `mindmg`, `maxdmg`, `dmgschool`, `attackpower`, `dmg_multiplier`, `baseattacktime`, `rangeattacktime`, `unit_class`, `unit_flags`, `dynamicflags`, `family`, `trainer_type`, `trainer_spell`, `trainer_class`, `trainer_race`, `minrangedmg`, `maxrangedmg`, `rangedattackpower`, `type`, `type_flags`, `lootid`, `pickpocketloot`, `skinloot`, `resistance1`, `resistance2`, `resistance3`, `resistance4`, `resistance5`, `resistance6`, `spell1`, `spell2`, `spell3`, `spell4`, `PetSpellDataId`, `mingold`, `maxgold`, `AIName`, `MovementType`, `InhabitType`, `unk16`, `unk17`, `RacialLeader`, `questItem1`, `questItem2`, `questItem3`, `questItem4`, `questItem5`, `questItem6`, `movementId`, `RegenHealth`, `equipment_id`, `mechanic_immune_mask`, `flags_extra`, `ScriptName`) VALUES (63631, 0, 0, 0, 13730, 0, 13730, 0, 'Angry Snowman', '', '', 80, 80, 50000, 50000, 25000, 25000, 25000, 21, 21, 0, 1.11, 1, 0, 2000, 2500, 0, 2500, 1, 2000, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 49, 11, 10, 8, 63631, 0, 0, 0, 0, 0, 500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'EventAI', 0, 3, 1.1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 671039487, 2, '');
DELETE FROM `creature_loot_template` WHERE (`entry`=63631);
INSERT INTO `creature_loot_template` VALUES 
(63631, 35557, 100, 0, 1, 10, 0, 0, 0);
DELETE FROM `creature_ai_scripts` WHERE (`creature_id`=63631);
INSERT INTO `creature_ai_scripts` VALUES 
(6363101, 63631, 0, 0, 100, 7, 2500, 7500, 15000, 20000, 11, 25686, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Angry Snowman - Cast Super Snowball');
DELETE FROM `creature` WHERE `id`=63631;
INSERT INTO `creature` (`guid`,`id`,`map`,`spawnMask`,`phaseMask`,`modelid`,`equipment_id`,`position_x`,`position_y`,`position_z`,`orientation`,`spawntimesecs`,`spawndist`,`currentwaypoint`,`curhealth`,`curmana`,`DeathState`,`MovementType`) VALUES
(10238645, 63631, 0, 1, 1, 0, 0, -5169.58, -584.599, 397.636, 0.0515952, 7200, 0, 0, 50000, 25000, 0, 0),
(10238644, 63631, 0, 1, 1, 0, 0, -5171.31, -588.12, 397.869, 4.78676, 7200, 0, 0, 50000, 25000, 0, 0),
(10238647, 63631, 0, 1, 1, 0, 0, -5173.33, -583.26, 397.677, 2.16432, 7200, 0, 0, 50000, 25000, 0, 0),
(10238651, 63631, 0, 1, 1, 0, 0, 1805, 188.042, 70.3997, 1.54505, 7200, 0, 0, 50000, 25000, 0, 0),
(10238652, 63631, 0, 1, 1, 0, 0, 1803.62, 184.119, 70.3997, 3.94051, 7200, 0, 0, 50000, 25000, 0, 0),
(10238653, 63631, 0, 1, 1, 0, 0, 1807.07, 183.977, 70.3997, 5.48068, 7200, 0, 0, 50000, 25000, 0, 0);


Great Angry Snowman


Hlavní vůdce invaze sněhuláků, je největší ze všech, má level 82, úroveň Rare, 500'000 životů, damage 20'000-25'000 (opět je to jen orientační číslo, armor damage sníží)...I Great Angry Snowman je odolný vůči Frost Spellům, a to ještě mnohem více.

Za zabití Great Angry Snowmana hráč dostane tzv. Honor Points a 250 zlaťáků. Dále je zde šance, že bude mít v lootu některou část setu Winter Garb

REPLACE INTO `creature_template` (`entry`, `difficulty_entry_1`, `KillCredit1`, `KillCredit2`, `modelid_A`, `modelid_A2`, `modelid_H`, `modelid_H2`, `name`, `subname`, `IconName`, `minlevel`, `maxlevel`, `minhealth`, `maxhealth`, `minmana`, `maxmana`, `armor`, `faction_A`, `faction_H`, `npcflag`, `speed`, `scale`, `rank`, `mindmg`, `maxdmg`, `dmgschool`, `attackpower`, `dmg_multiplier`, `baseattacktime`, `rangeattacktime`, `unit_class`, `unit_flags`, `dynamicflags`, `family`, `trainer_type`, `trainer_spell`, `trainer_class`, `trainer_race`, `minrangedmg`, `maxrangedmg`, `rangedattackpower`, `type`, `type_flags`, `lootid`, `pickpocketloot`, `skinloot`, `resistance1`, `resistance2`, `resistance3`, `resistance4`, `resistance5`, `resistance6`, `spell1`, `spell2`, `spell3`, `spell4`, `PetSpellDataId`, `mingold`, `maxgold`, `AIName`, `MovementType`, `InhabitType`, `unk16`, `unk17`, `RacialLeader`, `questItem1`, `questItem2`, `questItem3`, `questItem4`, `questItem5`, `questItem6`, `movementId`, `RegenHealth`, `equipment_id`, `mechanic_immune_mask`, `flags_extra`, `ScriptName`) VALUES (63632, 0, 0, 0, 13730, 0, 13730, 0, 'Great Angry Snowman', '', '', 80, 80, 500000, 500000, 250000, 250000, 25000, 21, 21, 0, 1.11, 2, 2, 2000, 2500, 0, 2500, 20, 2000, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 49, 11, 10, 8, 63632, 0, 0, 150, 150, 150, 800, 150, 150, 0, 0, 0, 0, 0, 2500000, 2500000, 'EventAI', 0, 3, 1.1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 671039487, 2, '');
DELETE FROM `creature_loot_template` WHERE (`entry`=63632);
INSERT INTO `creature_loot_template` VALUES 
(63632, 34086, 50, 0, 1, 1, 0, 0, 0),
(63632, 34085, 75, 0, 1, 1, 0, 0, 0),
(63632, 21524, 50, 0, 1, 1, 0, 0, 0);
DELETE FROM `creature_ai_scripts` WHERE (`creature_id`=63632);
INSERT INTO `creature_ai_scripts` VALUES 
( 6363203, 63632, 0, 0, 100, 7, 15000, 15000, 30000, 30000, 12, 63631, 5, 0, 12, 63631, 5, 0, 12, 63631, 5, 0, 'Great Angry Snowman - Summon Angry Snowman'),
( 6363202, 63632, 0, 0, 100, 7, 2000, 2000, 2000, 2000, 11, 36990, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Great Angry Snowman - Cast Frostbolt'),
(6363201, 63632, 0, 0, 100, 7, 10000, 10000, 10000, 10000, 11, 64654, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Great Angry Snowman - Cast Snow Blindness');
DELETE FROM `creature` WHERE `id`=63632;
INSERT INTO `creature` (`guid`,`id`,`map`,`spawnMask`,`phaseMask`,`modelid`,`equipment_id`,`position_x`,`position_y`,`position_z`,`orientation`,`spawntimesecs`,`spawndist`,`currentwaypoint`,`curhealth`,`curmana`,`DeathState`,`MovementType`) VALUES
(10238643, 63632, 0, 1, 1, 0, 0, -5171.88, -585.083, 397.724, 1.97897, 7200, 0, 0, 500000, 250000, 0, 0),
(10238650, 63632, 0, 1, 1, 0, 0, 1805.15, 185.68, 70.3997, 1.5961, 7200, 0, 0, 500000, 250000, 0, 0);

Game Event

Co by to bylo za akci, kdyby se nespouštěla sama od sebe, že?...Proto jsem vytvořil tzv. Game Event Skript, který automaticky spustí Event 20.12.2009 a ukončí ho po jednom měsíci.

REPLACE INTO `game_event` (`entry`, `start_time`, `end_time`, `occurence`, `length`, `holiday`, `description`) VALUES (40, '2009-12-20 00:00:00', '2020-12-20 00:00:00', 525960, 43200, 0, 'Snowman Invasion');
DELETE FROM `game_event_creature` WHERE abs(`event`) = 40;
INSERT INTO `game_event_creature` (`guid`, `event`) VALUES
(10238645,40),
(10238644,40),
(10238647,40),
(10238651,40),
(10238652,40),
(10238653,40),
(10238643,40),
(10238650,40);
DELETE FROM `game_event_gameobject` WHERE abs(`event`) = 40;


--Ladiscz 10:58, 12. 12. 2009 (CET)