Online hráči - výpis

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Níže uvedený skript zobrazí online hráče, jejich rasu, povolání a úroveň v přehledné tabulce.

<?php
$user = 'root'; // Jméno uživatele pro připojení do databáze MySQL
$pass = 'veslo'; // Heslo uživatele pro připojení do databáze MySQL
$characters = 'characters'; // Jméno Databáze s Characters
$ip = '127.0.0.1'; // IP adresa serveru MySQL

echo "<table border=\"1\"><tr><th>Jméno</th><th>Class</th><th>Rasa</th><th>Level</th></tr>";
$connect = mysql_connect($ip, $user, $pass) or die ("Spojení se serverem $ip nebylo uspěšné");
mysql_select_db($characters, $connect) or die ("Nepodařilo se spojit databází $characters");
$sql = "SELECT `name`,`class`,`race`,CAST(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(`data`, ' ', 35), ' ', -1) AS UNSIGNED) AS `level` FROM `characters` WHERE `online` = 1";
$result = mysql_query($sql, $connect);

while ($vystup = mysql_fetch_array($result))
{
  echo "<tr><td align=\"center\">".$vystup["name"]."</td>";
  echo "<td align=\"center\">";
  
  switch ($vystup["class"]):
    case 1:
     print "<img src=\"img/1.gif\">";
     break;
    case 2:
     print "<img src=\"img/2.gif\">";
     break;
    case 3:
     print "<img src=\"img/3.gif\">";
     break;
    case 4:
     print "<img src=\"img/4.gif\">";
     break;
    case 5:
     print "<img src=\"img/5.gif\">";
     break;
    case 7:
     print "<img src=\"img/7.gif\">";
     break;
    case 8:
     print "<img src=\"img/8.gif\">";
     break;
    case 9:
     print "<img src=\"img/9.gif\">";
     break;
    case 11:
     print "<img src=\"img/11.gif\">";
     break;
  endswitch;
   
  echo "</td><td align=\"center\">";

  switch ($vystup["race"]): 
    case 1:
     print "<img src=\"img/1-0.gif\">";
     break;
    case 2:
     print "<img src=\"img/2-0.gif\">";
     break;
    case 3:
     print "<img src=\"img/3-0.gif\">";
     break;
    case 4:
     print "<img src=\"img/4-0.gif\">";
     break;
    case 5:
     print "<img src=\"img/5-0.gif\">";
     break;
    case 6:
     print "<img src=\"img/6-0.gif\">";
     break;
    case 7:
     print "<img src=\"img/7-0.gif\">";
     break;
    case 8:
     print "<img src=\"img/8-0.gif\">";
     break;
    case 10:
     print "<img src=\"img/10-0.gif\">";
     break;
    case 11:
     print "<img src=\"img/11-0.gif\">";
     break;
  endswitch;

  echo "</td>";
  echo "<td>".$vystup["level"]."</td>";
  echo "</tr>";

}
mysql_close();
echo "</table>";
?>

Návod

 • Stáhněte (zde) obrázky a vložte je do složky se skriptem. Jednotlivé obrázky musejí být ve složce "img"
 • Poté nastavte přihlašovací údaje do databáze
$user = 'root';       // Jméno uživatele pro připojení do databáze MySQL
$pass = 'veslo';      // Heslo uživatele pro připojení do databáze MySQL
$characters = 'characters'; // Jméno Databáze s Characters
$ip = '127.0.0.1';     // IP adresa serveru MySQL