Mangos world gameobject questrelation

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `gameobject_questrelation`

Uchovává informace o game objectech, které rozdávají questy. Všechny game objecty uvedené v této tabulce musí mít typ: QUESTGIVER (2). Viz. `gameobject_template.type`.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
id int(10) unsigned NE PRI 0
quest int(10) unsigned NE PRI 0


Popis polí tabulky

id

ID game objectu. Viz. `gameobject_template.entry`.

quest

ID questu který gameobject nabízí k zahájení. Viz. `quest_template.entry`.