Mangos world npc gossip

Z WoWResource Wiki
Verze z 23. 10. 2010, 00:01, kterou vytvořil Wolf Officious (diskuse | příspěvky) (TOC)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `npc_gossip`

Tato tabulka propojuje NPC a gossip texty, které se zobrazují místo "Greetings $N".


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
npc_guid int(11) unsigned NE PRI 0
textid int(11) unsigned NE 0


Popis polí tabulky

npc_guid

Do tohoto pole patří GUID z tabulky `creature.guid` pro NPC, které má mít gossip.

textid

ID textu který chcete aby NPC říkalo. ID textu se vybírá z tabulky `npc_text.id`.

Aby NPC skutečně něco říkalo, musí mít NPC flag 'Gossip' (což je flag '1'). Viz. `creature_template.npcflag`.