Mangos world creature movement

Z WoWResource Wiki
Verze z 21. 4. 2011, 15:49, kterou vytvořil Wolf Officious (diskuse | příspěvky) (typo..)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `creature_movement(_template)`

Tato tabulka obsahuje všechny informace o waypointech creatur. Waypointy v podstatě definují cestu, po které bude creatura chodit (od bodu k bodu). Jakmile se creatura dostaví na waypoint, může dělat různé věci (například může kouzlit, změnit emoce, atd.). Obvykle se tato tabulka naplňuje pomocí příkazu .WP (a jeho různých podpříkazů) přímo z prostředí hry.

UPOZORNĚNÍ: Pokud chcete aby creatura používala waypointy, musí mít `MovementType` = '2'. Viz. `creature_template.MovementType` a `creature.MovementType`.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
id int(10) unsigned NE PRI 0
point int(10) unsigned NE PRI 0
position_x float NE 0
position_y float NE 0
position_x float NE 0
waittime int(5) unsigned NE 0
script_id mediumint(8) unsigned NE 0
text1 int(11) NE 0
text2 int(11) NE 0
text3 int(11) NE 0
text4 int(11) NE 0
text5 int(11) NE 0
emote int(10) unsigned ANO 0
spell int(5) unsigned ANO 0
wpguid int(11) ANO 0
orientation float ANO 0
model1 int(11) ANO 0
model2 int(11) ANO 0


Popis polí tabulky

id

GUID creatury (NÉ template ID). Viz. creature.guid

point

Definuje pořadové číslo waypointu. Creatura půjde od waypointu k waypointu podle hodnot v tomto poli (vzestupně).

position_x

Pozice X waypointu.

position_y

Pozice Y waypointu.

position_z

Pozice Z waypointu.

waittime

Doba, po kterou bude creatura čekat, než se vydá na další waypoint. Hodnota je v milisekundách.

script_id

Odkazuje se na `creature_movement_scripts`.

text

(text1, text2, text3, text4, text5)
ID textu (Viz. db_script_string), který bude creatura říkat, jakmile dojde na waypoint. Může používat 5 různých textů, které se vyberou náhodně.

emote

ID emoce, kterou creatura provede, jakmile dojde na waypoint. Existují dva typy emocí, které creatury mohou provádět.

  • Oneshot emote - creatura provede emot jen jednou a pak se vrátí k původnímu.
  • State emote - creatura emot provádí stále, dokud není zvolena jiná emoce.

spell

ID spellu, který creatura zakouzlí jakmile dosáhne waypointu. Creatura kouzlí sama na sebe.

wpguid

(nepřeloženo: The GUID of the waypoint wisp that appears to signal where a creature's waypoints are visually.)

orientation

Vynucená orientace (otočení) creatury, jakmile dojde k waypointu. (Sever = 0.0; Jih = pi (3.14159))

model1

Model, na který se creatura promění jakmile PŘIJDE na waypoint. ID modelu najdete v DBC souboru creaturedisplayinfo.dbc.

model2

Model, na který se creatura promění jakmile OPUSTÍ waypoint. ID modelu najdete v DBC souboru creaturedisplayinfo.dbc.