Mangos world battleground template

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `battleground_template`

Obsahuje informace o battlegroundech. Například - kolik hráčů je potřeba k zahájení, kolik jich může být uvnitř stejného BG, místo kde každá z frakcí (aliance/horde) začíná...


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
id mediumint(8) unsigned NE PRI
MinPlayersPerTeam smallint(5) unsigned NE 0
MaxPlayersPerTeam smallint(5) unsigned NE 0
MinLvl tinyint(3) unsigned NE 0
MaxLvl tinyint(3) unsigned NE 0
AllianceStartLoc mediumint(8) unsigned NE
AllianceStartO float NE
HordeStartLoc mediumint(8) unsigned NE
HordeStartO float NE


Popis polí tabulky

id

BattleGround ID. Viz. DBC soubor BattlemasterList.dbc

ID Type
1 Alterac Valley
2 Warsong Gulch
3 Arathi Basin
4 Nagrand Arena
5 Blade's Edge Arena
6 Nagrand Arena
7 Eye of the Storm
8 Ruins of Lordaeron
9 Strand of the Ancients
10 Dalaran Sewers
11 The Ring of Valor

MinPlayersPerTeam

Určuje minimální počet hráčů (od každé frakce stejně), kteří se musí zařadit do fronty BattleGroundu aby mohl začít. Pro začátek BattleGroundu, musí mít všichni hráči level mezi hodnotami MinLvl, MaxLvl a musí být ve stejné skupině levelů. Skupiny levelů jsou nastaveny v rozsazích po 10ti levelech, s výjimkou levelu 80. První skupina je 10-19, další jsou 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, a nakonec 80. Hráči budou zařazeni do fronty podle skupiny do které patří a budou čekat až se zařadí dostatečný počet hráčů z jejich skupiny. Hráči odlišných skupin nemůžou nikdy vstoupit do stejného BattleGroundu.

MaxPlayersPerTeam

Určuje, kolik hráčů z každého týmu se může připojit do BattleGroundu.

Poznámka: Pokud necháte hodnotu tohoto pole 0, MaNGOS použije výchozí hodnotu získanou z DBC souboru.

MinLvl

Minimální level hráče potřebný ke vstupu do BattleGroundu.

Poznámka: Pokud necháte hodnotu tohoto pole 0, MaNGOS použije výchozí hodnotu získanou z DBC souboru.

MaxLvl

Maximální level hráče pro vstup do BattleGroundu.

Poznámka: Pokud necháte hodnotu tohoto pole 0, MaNGOS použije výchozí hodnotu získanou z DBC souboru.

AllianceStartLoc

Lokace, do které se teleportuje hráč aliance při spuštění BattleGroundu. Viz. DBC soubor WorldSafeLocs.dbc.

AllianceStartO

Orientace (otočení) hráčů aliance po teleportu do BattleGroundu. Sever je 0, jih je Pi (3.14159).

HordeStartLoc

Lokace, do které se teleportuje hráč hordy při spuštění BattleGroundu. Viz. DBC soubor WorldSafeLocs.dbc.

HordeStartO

Orientace (otočení) hráčů hordy po teleportu do BattleGroundu. Sever je 0, jih je Pi (3.14159).