Slovník výrazů

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Na této stránce najdete seznam některých běžných výrazů a pojmů, které používají hráči při svých diskusích. Většina z nich jsou anglická slova, která mezi hráči zdomácněla ve své původní podobě a jsou vyslovována prostým českým čtením textu. Jde i o důsledek toho, že samotná hra nemá oficiální český překlad a tedy většina hráčů hraje na zahraničních serverech s anglickou verzí hry.

Výraz Popis
Account Herní účet.
Password Heslo pro přístup k účtu.
Login Přihlášení se do hry .
Relogin/Relog Odhlášení ze hry a znovu přihlášení.
Realmlist Soubor s koncovku wtf umístěný ve složce hry sloužící k nastavení adresy serveru, na který se hodláte připojit.
Ban/Banan Slouží k blokaci hráčovi postavy, účtu či IP adresy.
Bug Chyba ve hře, kterou je povětšinou zakázano využívat a je potřeba ji opravit.
Addon Mini prográmek, který lze nahrát do hry a který vám přidává funkce do herního klienta. Jsou psány v jazyce LUA a nacházejí se ve složce s hrou Interface/Addons
Patch Záplata, která vylepšuje nebo opravuje stávající verzi hry. Patche existují jednak na klienta (oficiální, které povyšují verzi hry, opravují herní chyby a přidávají nový obsah, pak neoficiální, které klienta modifikují - nude patch, úprava dbc nebo map) a jednak na server (opravující chyby serveru, přidávající nové funkce,...)
XP Množství zkušeností, které dostanete při zabítí příšery či splnění úkolu nebo za objevení lokace
Level/lvl Úroveň postavy. Hráč postoupí na další úroveň po získání určitého množství zkušeností.
GameMaster/GM Pán hry, nadřazená osoba ve hře, která má možnost používat příkazy k ovládání hry a jenž pomáhá hráčům ve hře pokud mají problémy s hrou, řeší také podvodníky a lidi zneužívající chyby, následovně uděluje tresty.
Administrátor/Admin Vůdce herních pánů (GM) a správce serveru. Většinou je i majitelem a duchovním otcem serveru.
Webmaster Osoba starající se o webové stránky.
Cheater Člověk, který si usnadňuje hru nepovolenými postupy. Často aplikuje na server vhodný program, který mu umožní nějakou speciální schopnost např. létat nebo si přidávat peníze a věci.
Game Event Automatická událost ve hře např. vánoce. Tyto herní události nevytváří GM, ale jsou v serveru již vestavěny a nastávají automaticky s určitou periodou.
Event Akce ve formě soutěže pro hráče, kterou vytváří a vede GM. Např. event na schovávanou, při níž hráči hledají skrytou osobu. Na konci akce jsou zpravidla hráči odměněni podle dosaženého úspěchu.
Vendor Obchodník ve hře.
NPC Postavy ve hře, stvořené a ovládané automaticky samotným serverem. Jde o obchodníky, učitele, zadávače úkolů, různé bestie, atd.
Dungeon/Dung Místo ve hře, kde můžete najít silné bytosti a bossy, ze kterých padají dobré věci.
Elite Jedná se o vylepšené silnější NPC, ze kterého můžete získat dobré věci, více peněz a zkušeností než z obyčejných bytostí.
Boss Neboli šéf. Bývají to nejsilnější NPC ve hře. Za jejich poražení můžete čekat více peněz, velice dobré předměty a více zkušeností než u elit. Bossové mají obvykle velmi silná kouzla a je nutné je zabíjet ve skupinách.
Honor Body cti, které dostáváte za poražení bojovníka z druhé frakce. Podle těchto bodů dříve dostávali hráči hodnost (rank), nyní za tyto body lze nakupovat speciální vybavení.
Reputation/Reputace Ukazuje nakolik je s vámi určitá frakce naladěna na přátelskou či nepřátelskou vlnu. Zabíjením či plnění reputačních úkolů si můžete svoji reputaci zlepšit nebo zhoršit.
Quest/Q Úkol nebo také rytířská výprava. Za jeho splnění můžete dostat zkušenosti, věci, dovednosti, peníze, reputaci, aj.
Friend List Seznam přátel, kde vidíte lidi, které jste si přidali jako svoje přátelé. Uvidíte kdy se objevili online a kdy zmizeli jako offline.
Ignore List Seznam, ve kterém máte lidi, se kterýma se příliš v lásce nemáte a nechcete být od nich otravováni. Často jej používají GM na příliš otravné hráče.
Guilda Spolek nebo též cech hráčů, kteří vyznávají slučitelné cíle a vzájemně si pomáhají. Mají společný chat, úložný prostor v bance, chodí spolu na akce.
Battleground Místo ve hře, kde tými hordy a aliance bojují v týmech proti sobě a snaží se v daném čase vyhrát. Cílem může být ukrást nepřátelskou vlajku, obsadit strategické body nebo třeba zabíjet nepřátelského bosse.
Frakce Existují dvě základní frakce Aliance a Horda bojující proti sobě. Mimo to ve hře existují i menší vedlejší frakce, vůči kterým mají hráči reputaci.
Raid Velká skupina 5 až 40 hráčů. Většinou se sestavuje při výpravách do raid dungeonů či velkých bitvách mezi frakcemi.
Party Menší skupina 2-5 hráčů. Dělí se mezi ně získání zkušeností a peněz. Hráči se vidí vzájemně na mapě.
Instance Část v dungeonu, která je za teleportem. Bývají tu nejsilnější NPC. Přední můžete potkat slabší jedince.
Creature Jsou to bytosti ve formě různých příšer ve hře. Většinou je cílem je zabíjet.
Mob Vyjadřujeme tím creatury typu jelen, medvěd, raptor atd.
Guard Strážce ve městech. Lze se jich zeptat na cestu k různým místům ve městě. V případě útoku nepřátel přispěchají na pomoc.
Pet Ochočené pomocné zvířátko lovce, které se s lovcem dělí o zkušenosti a lze jej dostat na vysokou úroveň.
Minion Ochočené démonické stvoření, které vyvolává kouzlem Warlock
Small Pet Jsou to zvířátka, která můžete koupit ve hře např. papoušek, had, kočka, králík atd. Na rozdíl od petů, nejdou trénovat a nezvyšuje se jim úroveň. Slouží spíše jako vaši mazlíčci pro zpestření hry.
PVP  Hráč proti hráči.
PVE Hráč proti prostředí což jsou NPC, mobové, atd.
RP Role playing. Hráč se snaží vžít se do role svojé postavy a hraje jakoby byl přímo ta postava přímo v herním světě.
RPPVP Styl hry hráč proti hráči s prvky RP.
Fun (Zábava) Servery tohoto typu mají velmi vysoký násobek získávání zkušeností, peněz, věcí a odkrývání mapy. Celkově je server přizpůsoben zábavě a je doplněn o různé další atrakce např. s vytvořenými obchodníky na předměty, které se shánějí dosti těžko a styl hry je víceméně čistě zábavní za účelem pobavení spíš než za účelem postupného pomalého vývoje postavy.
Blizzlike/Blizz Server tohoto typu má za vzor oficiální servery od Blizzrdu a snaží se je napodobit co nejvěrněji.
High Mohli bychom říci, že jde o server, kde sazba získávání zkušeností je větší oproti normálu, ale zároveň nedosahuje úrovně zábavných serverů (fun) a neobsahuje nebo ve velmi malém měřítku jejich doplňující prvky.
Rate Sazba neboli násobek základní úrovně. Převážně se o tomto hovoří u typu serveru a násobku zkušeností a získávání věcí.
Wipe Smazání obsahu databáze serveru. Dříve se provádělo při přechodech mezi rozdílnými verzemi emulátoru nebo při poškození databáze. Dnes se tyto problémy řeší většinou zálohami a nebo převody databáze.
Arena Point Body, které hráči dostávají za vítězství v arénách.
Drop Určuje jaku budete mít šanci, že vám padne věc z nějaké bytosti.
Loot Loot (lup) se říká tomu, když vám padnou z bytosti nějaké věci, které pak můžete vzít.
Alt Druhá postava hráče, která je na stejném účtu jako hlavní postava.
Twink Postava na nízké úrovni s velice dobrými věcmi. Na free serverech s malým počtem hráčů se volí pro twinky často úroveň 19, kvůli základnímu rozpětí úrovní pro vstup do stejného battlegroundu jako je Warsong Gulch.
Level up, Ding Označuje se ve WoW získání další úrovně postavy.
Farm Je vyčkávání na jednom místě za cílem zisku, můžete čekat v dungeonu, u mrtvoly hráče, na nějaké bestie, atd.
Grind Tak se označuje neustále zabíjení jednoho druhu moba za účelem získávání věci či zkušeností.
 Ninja-looter Hráč, který se při lootování ve skupině chová chamtivě a všechno bere, i když to mnohdy nepotřebuje na nic jiného než na prodej nebo na odkouzlení (disenchanting).
Spell Kouzlo
Duel Souboj dvou hráčů proti sobě ze stejné frakce.
Dmg/Damage Určuje poškození nejčastěji zbraní nebo kouzlem.
Tank  Je hráč, nejčastěji bojovník (warrior) nebo paladin, který má nejsilnější obranu a který útočí na cíl.
Healer  Je hráč, který se drží při boji vzadu a zajišťuje podporu tankovi pomocí léčení.
Threat Agrese NPC. Jde o hodnotu jakou vás nepřítel nenávidí. Agresi nepřítele zvýšíte tím, že na něj útočíte nebo že léčíte své přátele.
Xroads, XR Crossroads, vesnice zhruba uprostřed The Barrens na území Hordy, která je významným místem, kde se potkávají hráči.
LFG (Looking for group) Hledám skupinu.
WTS (Want To Sell) Hráč chce prodat předmět
 WTB (Want To Buy)  Hráč by chtěl koupit předmět
AH (Auction House) Aukce, aukční domy, ve kterých se koná dražba. Neutrální najdeme v Everlooku, BootyBay, atd. Každé město má aukci, které jsou propojené, alianční s aliančními a stejně tak to má i Horda.
CC (Crowd Control) Jsou nejrůznější taktiky během hry, které nepřátelům zabraňují útočit na vaše postavy, abyste měli čas vypořádat se s jiným nepřítelem. Obvykle se používají kouzla jako třeba Sleep (uspí jednoho z nepřátel) nebo Fear (nepřítel ve strachu uteče).
CD (Cooldown) Určuje čas dobytí pro použití dalšího kouzla nebo věci.


Vnější odkazy