Sbírání kytiček

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Vlastnosti události
Emulátory MaNGOS
Počet hráčů bez omezení
Úroveň hráčů bez omezení
Délka trvání bez omezení
Počet GM nemusí být přítomen
Dovednosti GM SQL

Využití

Sbírání kytiček může být využito jako event, ale také jako možný trest pro nečestné hráče, to už záleží čistě jen na uživateli.


Informace

Na nejvyšší vrchol hory Blackrock Mountain v lokaci Burning Steppes (viz mapa - http://www.wowhead.com/?maps=46:288252 )bylo umístěno několik kytek, tabule s informacemi, mailbox a několik zdí...

Úkol hráčů je jednoduchý - sesbírat daný počet kytek v daném časovém limitu, následně kytky poslat poštou vybranému Game Masterovi. Kytky mají respawn 60 minut, takže je to práce dlouhá a nudná. Proto by tato akce měla sloužit spíše k potrestání hráčů, než k jejich rozptýlení...

GM mají možnost se na horu teleportovat pomocí příkazu .tele sbiranikyticek

Skripty

Jednoduchý SQL skript na tvorbu a spawn tzv. Bugger's Blossom

REPLACE INTO `gameobject_template` (`entry`, `type`, `displayId`, `name`, `IconName`, `castBarCaption`, `unk1`, `faction`, `flags`, `size`, `questItem1`, `questItem2`, `questItem3`, `questItem4`, `data0`, `data1`, `data2`, `data3`, `data4`, `data5`, `data6`, `data7`, `data8`, `data9`, `data10`, `data11`, `data12`, `data13`, `data14`, `data15`, `data16`, `data17`, `data18`, `data19`, `data20`, `data21`, `data22`, `data23`, `ScriptName`) VALUES (75757, 3, 2312, 'Bugger\'s Blossom', '', '', '', 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 57, 75757, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '');
DELETE FROM `gameobject_loot_template` WHERE (`entry`=75757);
INSERT INTO `gameobject_loot_template` VALUES 
(75757, 75757, 100, 0, 1, 1, 0, 0, 0);
REPLACE INTO `item_template` (`entry`, `class`, `subclass`, `unk0`, `name`, `displayid`, `Quality`, `Flags`, `BuyCount`, `BuyPrice`, `SellPrice`, `InventoryType`, `AllowableClass`, `AllowableRace`, `ItemLevel`, `RequiredLevel`, `RequiredSkill`, `RequiredSkillRank`, `requiredspell`, `requiredhonorrank`, `RequiredCityRank`, `RequiredReputationFaction`, `RequiredReputationRank`, `maxcount`, `stackable`, `ContainerSlots`, `StatsCount`, `stat_type1`, `stat_value1`, `stat_type2`, `stat_value2`, `stat_type3`, `stat_value3`, `stat_type4`, `stat_value4`, `stat_type5`, `stat_value5`, `stat_type6`, `stat_value6`, `stat_type7`, `stat_value7`, `stat_type8`, `stat_value8`, `stat_type9`, `stat_value9`, `stat_type10`, `stat_value10`, `ScalingStatDistribution`, `ScalingStatValue`, `dmg_min1`, `dmg_max1`, `dmg_type1`, `dmg_min2`, `dmg_max2`, `dmg_type2`, `armor`, `holy_res`, `fire_res`, `nature_res`, `frost_res`, `shadow_res`, `arcane_res`, `delay`, `ammo_type`, `RangedModRange`, `spellid_1`, `spelltrigger_1`, `spellcharges_1`, `spellppmRate_1`, `spellcooldown_1`, `spellcategory_1`, `spellcategorycooldown_1`, `spellid_2`, `spelltrigger_2`, `spellcharges_2`, `spellppmRate_2`, `spellcooldown_2`, `spellcategory_2`, `spellcategorycooldown_2`, `spellid_3`, `spelltrigger_3`, `spellcharges_3`, `spellppmRate_3`, `spellcooldown_3`, `spellcategory_3`, `spellcategorycooldown_3`, `spellid_4`, `spelltrigger_4`, `spellcharges_4`, `spellppmRate_4`, `spellcooldown_4`, `spellcategory_4`, `spellcategorycooldown_4`, `spellid_5`, `spelltrigger_5`, `spellcharges_5`, `spellppmRate_5`, `spellcooldown_5`, `spellcategory_5`, `spellcategorycooldown_5`, `bonding`, `description`, `PageText`, `LanguageID`, `PageMaterial`, `startquest`, `lockid`, `Material`, `sheath`, `RandomProperty`, `RandomSuffix`, `block`, `itemset`, `MaxDurability`, `area`, `Map`, `BagFamily`, `TotemCategory`, `socketColor_1`, `socketContent_1`, `socketColor_2`, `socketContent_2`, `socketColor_3`, `socketContent_3`, `socketBonus`, `GemProperties`, `RequiredDisenchantSkill`, `ArmorDamageModifier`, `Duration`, `ItemLimitCategory`, `HolidayId`, `ScriptName`, `DisenchantID`, `FoodType`, `minMoneyLoot`, `maxMoneyLoot`) VALUES (75757, 0, 0, -1, 'Bugger\'s Blossom', 6549, 6, 0, 1, 0, 0, 0, -1, -1, 200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, -1, 0, 0, 0, 0, -1, 0, -1, 0, 0, 0, 0, -1, 0, -1, 0, 0, 0, 0, -1, 0, -1, 0, 0, 0, 0, -1, 0, -1, 0, 'Kytka oblibena hlavne mezi bugery... Nasbirej jich dost a vyhni se banu', 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, '', 0, 0, 0, 0);
DELETE FROM `gameobject` WHERE `id`=75757;
INSERT INTO `gameobject` (`guid`,`id`,`map`,`spawnMask`,`phaseMask`,`position_x`,`position_y`,`position_z`,`orientation`,`rotation0`,`rotation1`,`rotation2`,`rotation3`,`spawntimesecs`,`animprogress`,`state`) VALUES
(1737262, 75757, 0, 1, 1, -7462.24, -1054.57, 896.759, 1.76199, 0, 0, 0.771371, 0.636385, 3600, 0, 1),
(1737260, 75757, 0, 1, 1, -7460.97, -1084.04, 896.78, 3.56133, 0, 0, 0.978058, -0.208334, 3600, 0, 1),
(1737259, 75757, 0, 1, 1, -7452.83, -1080.59, 896.78, 2.27564, 0, 0, 0.90772, 0.419576, 3600, 0, 1),
(1737257, 75757, 0, 1, 1, -7463.47, -1068.34, 896.78, 4.33887, 0, 0, 0.826102, -0.56352, 3600, 0, 1),
(1737256, 75757, 0, 1, 1, -7460.4, -1061.76, 896.78, 1.6858, 0, 0, 0.746576, 0.6653, 3600, 0, 1),
(1737255, 75757, 0, 1, 1, -7458.7, -1068.74, 896.78, 1.4172, 0, 0, 0.65077, 0.759275, 3600, 0, 1),
(1737254, 75757, 0, 1, 1, -7464.83, -1074.44, 896.78, 1.50516, 0, 0, 0.683524, 0.729928, 3600, 0, 1),
(1737253, 75757, 0, 1, 1, -7465.64, -1081.7, 896.78, 5.75181, 0, 0, 0.262574, -0.964912, 3600, 0, 1),
(1737252, 75757, 0, 1, 1, -7469.62, -1079.77, 896.78, 1.63397, 0, 0, 0.729084, 0.684424, 3600, 0, 1),
(1737251, 75757, 0, 1, 1, -7472.41, -1083.85, 896.78, 0.368689, 0, 0, 0.183302, 0.983057, 3600, 0, 1),
(1737250, 75757, 0, 1, 1, -7476.56, -1088.42, 896.78, 1.63161, 0, 0, 0.728277, 0.685283, 3600, 0, 1),
(1737248, 75757, 0, 1, 1, -7472.42, -1091.87, 896.78, 3.87078, 0, 0, 0.934269, -0.35657, 3600, 0, 1),
(1737247, 75757, 0, 1, 1, -7466.03, -1088.54, 896.78, 3.01077, 0, 0, 0.997861, 0.0653651, 3600, 0, 1),
(1737246, 75757, 0, 1, 1, -7456.05, -1085.47, 896.78, 3.69642, 0, 0, 0.961767, -0.27387, 3600, 0, 1),
(1737245, 75757, 0, 1, 1, -7451.93, -1072.03, 896.75, 4.44334, 0, 0, 0.795556, -0.60588, 3600, 0, 1),
(1737238, 75757, 0, 1, 1, -7458.12, -1079.15, 896.78, 2.51911, 0, 0, 0.951954, 0.306241, 3600, 0, 1);

Skript na tvorbu a spawn cedule s informacema, tzv. Bugger's Board

REPLACE INTO `gameobject_template` (`entry`, `type`, `displayId`, `name`, `IconName`, `castBarCaption`, `unk1`, `faction`, `flags`, `size`, `questItem1`, `questItem2`, `questItem3`, `questItem4`, `data0`, `data1`, `data2`, `data3`, `data4`, `data5`, `data6`, `data7`, `data8`, `data9`, `data10`, `data11`, `data12`, `data13`, `data14`, `data15`, `data16`, `data17`, `data18`, `data19`, `data20`, `data21`, `data22`, `data23`, `ScriptName`) VALUES (56765, 2, 17, 'Bugger\'s Board', '', '', '', 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '');
REPLACE INTO `gameobject` (`guid`, `id`, `map`, `spawnMask`, `phaseMask`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `rotation0`, `rotation1`, `rotation2`, `rotation3`, `spawntimesecs`, `animprogress`, `state`) VALUES (1737275, 56765, 0, 1, 1, -7482.12, -1091.46, 896.708, 0.517421, 0, 0, 0.255834, 0.966721, 25, 0, 1);

Tvorba Questu s informacema, tzv. Bugger's Punishment

DELETE FROM `creature_questrelation` WHERE `quest` = 56765;
DELETE FROM `gameobject_questrelation` WHERE `quest` = 56765;
UPDATE `item_template` SET `StartQuest`=0 WHERE `StartQuest` = 56765;
INSERT INTO `gameobject_questrelation` (`id`, `quest`) VALUES (56765, 56765);
DELETE FROM `creature_involvedrelation` WHERE `quest` = 56765;
DELETE FROM `gameobject_involvedrelation` WHERE `quest` = 56765;
INSERT INTO `gameobject_involvedrelation` (`id`, `quest`) VALUES (56765, 56765);
REPLACE INTO `quest_template` (`entry`, `Method`, `ZoneOrSort`, `SkillOrClass`, `MinLevel`, `QuestLevel`, `Type`, `RequiredRaces`, `RequiredSkillValue`, `RepObjectiveFaction`, `RepObjectiveValue`, `RequiredMinRepFaction`, `RequiredMinRepValue`, `RequiredMaxRepFaction`, `RequiredMaxRepValue`, `SuggestedPlayers`, `LimitTime`, `QuestFlags`, `SpecialFlags`, `CharTitleId`, `PlayersSlain`, `BonusTalents`, `PrevQuestId`, `NextQuestId`, `ExclusiveGroup`, `NextQuestInChain`, `SrcItemId`, `SrcItemCount`, `SrcSpell`, `Title`, `Details`, `Objectives`, `OfferRewardText`, `RequestItemsText`, `EndText`, `ObjectiveText1`, `ObjectiveText2`, `ObjectiveText3`, `ObjectiveText4`, `ReqItemId1`, `ReqItemId2`, `ReqItemId3`, `ReqItemId4`, `ReqItemCount1`, `ReqItemCount2`, `ReqItemCount3`, `ReqItemCount4`, `ReqSourceId1`, `ReqSourceId2`, `ReqSourceId3`, `ReqSourceId4`, `ReqSourceCount1`, `ReqSourceCount2`, `ReqSourceCount3`, `ReqSourceCount4`, `ReqCreatureOrGOId1`, `ReqCreatureOrGOId2`, `ReqCreatureOrGOId3`, `ReqCreatureOrGOId4`, `ReqCreatureOrGOCount1`, `ReqCreatureOrGOCount2`, `ReqCreatureOrGOCount3`, `ReqCreatureOrGOCount4`, `ReqSpellCast1`, `ReqSpellCast2`, `ReqSpellCast3`, `ReqSpellCast4`, `RewChoiceItemId1`, `RewChoiceItemId2`, `RewChoiceItemId3`, `RewChoiceItemId4`, `RewChoiceItemId5`, `RewChoiceItemId6`, `RewChoiceItemCount1`, `RewChoiceItemCount2`, `RewChoiceItemCount3`, `RewChoiceItemCount4`, `RewChoiceItemCount5`, `RewChoiceItemCount6`, `RewItemId1`, `RewItemId2`, `RewItemId3`, `RewItemId4`, `RewItemCount1`, `RewItemCount2`, `RewItemCount3`, `RewItemCount4`, `RewRepFaction1`, `RewRepFaction2`, `RewRepFaction3`, `RewRepFaction4`, `RewRepFaction5`, `RewRepValue1`, `RewRepValue2`, `RewRepValue3`, `RewRepValue4`, `RewRepValue5`, `RewHonorableKills`, `RewOrReqMoney`, `RewMoneyMaxLevel`, `RewSpell`, `RewSpellCast`, `RewMailTemplateId`, `RewMailDelaySecs`, `PointMapId`, `PointX`, `PointY`, `PointOpt`, `DetailsEmote1`, `DetailsEmote2`, `DetailsEmote3`, `DetailsEmote4`, `DetailsEmoteDelay1`, `DetailsEmoteDelay2`, `DetailsEmoteDelay3`, `DetailsEmoteDelay4`, `IncompleteEmote`, `CompleteEmote`, `OfferRewardEmote1`, `OfferRewardEmote2`, `OfferRewardEmote3`, `OfferRewardEmote4`, `OfferRewardEmoteDelay1`, `OfferRewardEmoteDelay2`, `OfferRewardEmoteDelay3`, `OfferRewardEmoteDelay4`, `StartScript`, `CompleteScript`) VALUES (56765, 0, 0, 0, 0, 80, 0, 1791, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Bugger\'s Punishment', 'Bugoval jsi a nechces dostat ban?...$BMas moznost sve chyby napravit. Staci, kdyz nasbiras dostatek Bugger\'s Blossom. Presny pocet ti sdeli GM...$BBugger\'s Blossom najdes v blizkem okoli.$B$BNezkousej se dostat pryc. Jsi na jedne z nejvyssich hor Eastern Kingdoms. Pokud tak ucinis, nebudes se moct vratit zpet a nenasbiras v pozadovanem limitu dostatek kyticek. Takze budes zabanovan.$B$BAz dosbiras dostatecny pocet kyticek, posli je postou na nick Loika (Alliance) nebo Hordeloika (Horde) ...$B$BAz si GM kyticky vyzvedne, obdrzis zpravu, ze muzes horu opustit... Je na tobe, jak to udelas...$B$BNa hore plati PRISNY ZAKAZ PvP!!!$B$BTo je asi vsechno, co potrebujes vedet.$B$BPreji hodne stesti pri sbirani...$B$B', 'Bugoval jsi a nechces dostat ban?...$BMas moznost sve chyby napravit. Staci, kdyz nasbiras dostatek Bugger\'s Blossom. Presny pocet ti sdeli GM...$BBugger\'s Blossom najdes v blizkem okoli.$B$BNezkousej se dostat pryc. Jsi na jedne z nejvyssich hor Eastern Kingdoms. Pokud tak ucinis, nebudes se moct vratit zpet a nenasbiras v pozadovanem limitu dostatek kyticek. Takze budes zabanovan.$B$BAz dosbiras dostatecny pocet kyticek, posli je postou na nick Loika (Alliance) nebo Hordeloika (Horde) ...$B$BAz si GM kyticky vyzvedne, obdrzis zpravu, ze muzes horu opustit... Je na tobe, jak to udelas...$B$BNa hore plati PRISNY ZAKAZ PvP!!!$B$BTo je asi vsechno, co potrebujes vedet.$B$BPreji hodne stesti pri sbirani...$B$B', 'Bugoval jsi a nechces dostat ban?...$BMas moznost sve chyby napravit. Staci, kdyz nasbiras dostatek Bugger\'s Blossom. Presny pocet ti sdeli GM...$BBugger\'s Blossom najdes v blizkem okoli.$B$BNezkousej se dostat pryc. Jsi na jedne z nejvyssich hor Eastern Kingdoms. Pokud tak ucinis, nebudes se moct vratit zpet a nenasbiras v pozadovanem limitu dostatek kyticek. Takze budes zabanovan.$B$BAz dosbiras dostatecny pocet kyticek, posli je postou na nick Loika (Alliance) nebo Hordeloika (Horde) ...$B$BAz si GM kyticky vyzvedne, obdrzis zpravu, ze muzes horu opustit... Je na tobe, jak to udelas...$B$BNa hore plati PRISNY ZAKAZ PvP!!!$B$BTo je asi vsechno, co potrebujes vedet.$B$BPreji hodne stesti pri sbirani...$B$B', 'Bugoval jsi a nechces dostat ban?...$BMas moznost sve chyby napravit. Staci, kdyz nasbiras dostatek Bugger\'s Blossom. Presny pocet ti sdeli GM...$BBugger\'s Blossom najdes v blizkem okoli.$B$BNezkousej se dostat pryc. Jsi na jedne z nejvyssich hor Eastern Kingdoms. Pokud tak ucinis, nebudes se moct vratit zpet a nenasbiras v pozadovanem limitu dostatek kyticek. Takze budes zabanovan.$B$BAz dosbiras dostatecny pocet kyticek, posli je postou na nick Loika (Alliance) nebo Hordeloika (Horde) ...$B$BAz si GM kyticky vyzvedne, obdrzis zpravu, ze muzes horu opustit... Je na tobe, jak to udelas...$B$BNa hore plati PRISNY ZAKAZ PvP!!!$B$BTo je asi vsechno, co potrebujes vedet.$B$BPreji hodne stesti pri sbirani...$B$B', 'Bugoval jsi a nechces dostat ban?...$BMas moznost sve chyby napravit. Staci, kdyz nasbiras dostatek Bugger\'s Blossom. Presny pocet ti sdeli GM...$BBugger\'s Blossom najdes v blizkem okoli.$B$BNezkousej se dostat pryc. Jsi na jedne z nejvyssich hor Eastern Kingdoms. Pokud tak ucinis, nebudes se moct vratit zpet a nenasbiras v pozadovanem limitu dostatek kyticek. Takze budes zabanovan.$B$BAz dosbiras dostatecny pocet kyticek, posli je postou na nick Loika (Alliance) nebo Hordeloika (Horde) ...$B$BAz si GM kyticky vyzvedne, obdrzis zpravu, ze muzes horu opustit... Je na tobe, jak to udelas...$B$BNa hore plati PRISNY ZAKAZ PvP!!!$B$BTo je asi vsechno, co potrebujes vedet.$B$BPreji hodne stesti pri sbirani...$B$B', '', '', '', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);

Spawn bezpečnostních zdí na okraje hory

REPLACE INTO `gameobject` (`guid`,`id`,`map`,`spawnMask`,`phaseMask`,`position_x`,`position_y`,`position_z`,`orientation`,`rotation0`,`rotation1`,`rotation2`,`rotation3`,`spawntimesecs`,`animprogress`,`state`) VALUES
(1737288, 164729, 0, 1, 1, -7480.52, -1095.54, 896.535, 3.02757, 0, 0, 0.998375, 0.0569826, 25, 0, 1),
(1737302, 164729, 0, 1, 1, -7462.14, -1050.64, 896.372, 5.56127, 0, 0, 0.35317, -0.935559, 25, 0, 1),
(1737278, 164729, 0, 1, 1, -7465.08, -1052.33, 896.396, 4.58737, 0, 0, 0.749898, -0.661554, 25, 0, 1),
(1737279, 164729, 0, 1, 1, -7467.21, -1064.62, 896.484, 1.29183, 0, 0, 0.601931, 0.798548, 25, 0, 1),
(1737281, 164729, 0, 1, 1, -7470.09, -1071.6, 896.78, 1.08763, 0, 0, 0.517404, 0.855741, 25, 0, 1),
(1737282, 164729, 0, 1, 1, -7474.96, -1078.1, 896.758, 0.804887, 0, 0, 0.391668, 0.920107, 25, 0, 1),
(1737283, 164729, 0, 1, 1, -7480.35, -1083.22, 896.589, 0.698858, 0, 0, 0.342361, 0.939568, 25, 0, 1),
(1737285, 164729, 0, 1, 1, -7484.77, -1088.43, 896.43, 0.954112, 0, 0, 0.459166, 0.88835, 25, 0, 1),
(1737287, 164729, 0, 1, 1, -7485.88, -1093.18, 896.222, 1.79449, 0, 0, 0.781611, 0.623766, 25, 0, 1),
(1737289, 164729, 0, 1, 1, -7472.84, -1095.92, 896.713, 3.13752, 0, 0, 0.999998, 0.0020351, 25, 0, 1),
(1737290, 164729, 0, 1, 1, -7465.2, -1093.85, 896.675, 3.55378, 0, 0, 0.978837, -0.20464, 25, 0, 1),
(1737291, 164729, 0, 1, 1, -7458.58, -1090.93, 896.78, 3.5852, 0, 0, 0.975502, -0.219991, 25, 0, 1),
(1737292, 164729, 0, 1, 1, -7452.31, -1085.47, 896.78, 4.01325, 0, 0, 0.90652, -0.422162, 25, 0, 1),
(1737294, 164729, 0, 1, 1, -7449.08, -1081.73, 896.78, 3.98184, 0, 0, 0.913038, -0.407874, 25, 0, 1),
(1737295, 164729, 0, 1, 1, -7456.09, -1058.33, 896.778, 2.1283, 0, 0, 0.874376, 0.485248, 25, 0, 1),
(1737296, 164729, 0, 1, 1, -7452.31, -1065.97, 896.566, 1.92017, 0, 0, 0.81924, 0.573451, 25, 0, 1),
(1737297, 164729, 0, 1, 1, -7449.89, -1072.2, 896.653, 1.90053, 0, 0, 0.813571, 0.581466, 25, 0, 1),
(1737300, 164729, 0, 1, 1, -7448.29, -1077.21, 896.78, 1.85577, 0, 0, 0.800352, 0.59953, 25, 0, 1);

Spawn Mailboxu z Dalaranu

REPLACE INTO `gameobject` (`guid`, `id`, `map`, `spawnMask`, `phaseMask`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `rotation0`, `rotation1`, `rotation2`, `rotation3`, `spawntimesecs`, `animprogress`, `state`) VALUES (1737320, 191956, 0, 1, 1, -7449.73, -1079.38, 896.755, 3.03307, 0, 0, 0.998528, 0.0542344, 25, 0, 1);

Vytvoření nové lokace pro příkaz .tele

REPLACE INTO `game_tele` (`id`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `map`, `name`) VALUES (1414, -7463.08, -1079.51, 896.781, 0, 0, "sbiranikyticek");