Samo instalační balík

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Návod na vytvoření samo-instalačního balíku pomocí programu Instalační průvodce a programu pro tvorubu instalátorů Inno Setup. Sestavení instalačních balíků se s výhodou využívá také pro vytváření instalačních balíků WoW serverů (repacků).

Potřebné nástroje


Základní nastavení

Základní nastavení

 1. Nastaví název programu do záhlaví programu a do uvítací zprávy.
 2. Nastaví jméno souboru
 3. Pojmenování složky, do které se program nainstaluje ( c:\...\Mangos Package\ )
 4. Pojmenování v nabídce Start
 5. Instalovat do Program Files?
 6. Copyright
 7. Nastaví heslo pro instalací balíku.


Soubory

Ukázka záložky soubory, nastavení výstupního adresáře

Soubory k zabalení můžete buď přidat do složky "C:\Projekt\" která se sama vytvoří nebo si ji zvolíte v nastavení - Výstupní adresář.


Ikony

Zde si nastavujete co, se vám zobrazí v nabídce Start za odkazy.

Zde si nastavujete, co se vám zobrazí v nabídce Start za odkazy.

 1. Jméno odkazu v nabídce Startu.
 2. Zde zadáte cestu k souboru, který chcete spustit.
 3. Cesta k ikonce.


Když budete chtít přidat spustitelný soubor exe, který se nebude nacházet ve složce C:\Projekt\, ale např. v C:\Projekt\EasyPHP\EasyPHP.exe (Program to sám přidat neumí), musíte sami ručně dopsat cestu k \EasyPHP\EasyPHP.exe a stejně tak k ikoně souboru.


Dále se můžete podívat do záložky Ostatní, kde je nastavení barvy pozadí, popřípadě její vypnutí.


Teď už stačí stisknout tlačítko Vytvořit instalaci, a poté co program zkontroluje správnost zadaných údajů, se dotáže jestli chcete pokračovat ve vytvoření balíku, klikněte Ano. Balík se vytvoří ve složce Output např.: C:\Projekt\Output\Mangos rev.666.exe .


Jestli jste si všimli, program vám umožní vytvořit jen 5 odkazů do nabídky Start. Pokud chcete přidat více odkazů, tak poté co vyplníte všechny údaje klikněte na vytvořit instalaci. Po zkontrolování údajů potvrďte, že nechcete pokračovat. Ve složce s projektem se vám vytvoří soubor ISS, který stačit otevřít v Inno Setup a ručně dopsat další cesty podle již vytvořených hodnot.


Další instalátory

 • Nullsoft NSIS - otevřený systém pro tvorbu instalačních progranu od tvůrců programu WinAMP.