Načtení DBC souborů v PHP

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Popis PHP třídy

$dbc = new DbcReader(); // Vztvoření instance
$dbc->loadDbc("jmenosoubor.dbc", "format souboru"); // Načtení souboru

Formátovací značky

 • u - unsigned long (4B - 32 bitu)
 • i - signed long (4B - 32 bitu)
 • s - retezec
 • f - float (4B)
 • x - preskoč 4B
 • X - preskoč 1B

Načtení hodnot se provádí pomocí fcí getInt(row, col), getUint(r, c), getString(r, c), getFloat(r, c), getByte(r, c). Funkce count() vrací počet řádků v dbc soubrou, fieldCount() vrací počet polí v jednom řádku. getLine(row) vrací celý jeden řádek, getLineCols(row, array cols) vrací vybrané sloupce jednoho řádku.

Kód tříd

 class BinaryReader
 {
  private $handle; /// Handle na otevreny dbc soubor
  
  /// Konstruktor
  function __construct()
  {
   $this->handle = false;
  } 
  
  /// Destruktor
  function __destruct() 
  {
   if ($this->handle)
    fclose($this->handle);
  }
  
  public function loadFile($filename)
  {
   if ($this->handle)
    fclose($this->handle);
  
   $this->handle = @fopen($filename, "rb");
   if (!$this->handle)
    die ("Soubor $filename neexistuje"); 
  }
  
  /// Nacteni bytu
  public function readByte()
  {
   return ord(fread($this->handle, 1));
  } 
  
  /// Nacteni unsigned int
  public function readUint()
  {
   $val = unpack("V*", fread($this->handle, 4));
   return $val[1];
  }
  
  /// Nacteni signed int
  public function readInt()
  {
   $val = unpack("I*", fread($this->handle, 4));
   return $val[1];
  } 
  
  /// Nacteni float
  public function readFloat()
  {
   $val = unpack("f*", fread($this->handle, 4));
   return $val[1];
  }
  
  /// Nacteni znaku
  public function readChar()
  {
   return fgetc($this->handle);
  }  
  
  public function seekPos($pos, $type = SEEK_SET)
  {
   fseek($this->handle, $pos, $type);
  }
 }
 
 class DbcReader extends BinaryReader
 {
  private $offsets; /// Offsety jednotlivych poli
  private $format; /// Format dbc souboru
  
  private $recSize; /// Velikost jednoho zaznamu
  private $recCount;/// Pocet zaznamu
  private $strSize; /// Velikost string casti
  private $fldCount;/// Pocet poli (v 1 zaznamu)
   
  /// Nacteni dbc souboru
  public function loadDbc($file, $format)
  {
   $this->loadFile($file);
   
   if ($this->readUint() != 0x43424457)
    die ("NO DBC!");
    
   $this->recCount = $this->readUint();
   $this->fldCount = $this->readUint();
   $this->recSize = $this->readUint();
   $this->strSize = $this->readUint();
   
   //if (strlen($format) != $this->fldCount)
   // die ("Field count error");
   
   $this->format = $format;
   $this->generateOffsetTable($format);
  }
  
  /// Vytvoreni tabulky offsetu
  private function generateOffsetTable($format)
  {
   $this->offsets = array();
   $this->offsets[0] = 0;
   for ($i = 1; $i < strlen($format); $i++)
   {
    $this->offsets[$i] = $this->offsets[$i-1];
    switch ($format[$i-1])
    {
     case "b": case "X": $this->offsets[$i] += 1;	break;
     case "x": case "u": case "i": case "f": case "s": $this->offsets[$i] += 4;	break;
    } 
   }
   
   $lastOff = $this->offsets[strlen($format) - 1] + ($format[strlen($format)-1] == "b" || $format[strlen($format)-1] == "X" ? 1 : 4);
   if ($lastOff != $this->recSize)
    die ("Record size error!"); 
  }
  
  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
  /// Nastaveni pozice v souboru
  private function seekPosi($row, $col)
  {
   $pos = 20 + $row*$this->recSize + $this->offsets[$col];
   //fseek($this->handle, $pos, SEEK_SET);
   $this->seekPos($pos);
  }
  
  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  
  public function getByte($row, $col)
  {
   $this->seekPosi($row, $col); 
   return $this->readByte();
  }  
  
  public function getUint($row, $col)
  {
   $this->seekPosi($row, $col); 
   return $this->readUint();
  }
  
  public function getInt($row, $col)
  {
   $this->seekPosi($row, $col); 
   return $this->readInt();
  } 
  
  public function getFloat($row, $col)
  {
   $this->seekPosi($row, $col); 
   return $this->readFloat();
  }
  
  public function getString($row, $col)
  {
   $offset = $this->getUint($row, $col);
   
   $pos = 20 + $this->recCount * $this->recSize + $offset;
   $this->seekPos($pos);
   
   $str = "";
   while (($char = $this->readChar()) != "\0")
    $str .= $char;
   
   return $str;
  }  
  
  /// Vrati jeden cely radek jako pole
  public function getLine($row)
  {
   $ret = array();
   for($i = 0; $i < $this->fldCount; $i++)
   {
    switch($this->format[$i])
    {
     case "b": $ret[$i] = $this->getByte($row, $i); break;
     case "u": $ret[$i] = $this->getUint($row, $i); break;
     case "i": $ret[$i] = $this->getInt($row, $i); break;
     case "f": $ret[$i] = $this->getFloat($row, $i); break;
     case "s": $ret[$i] = $this->getString($row, $i); break;
     case "x": case "X": default: break;
    }
   }
   return $ret;
  }
  
  /// Vrati vybrane sloupecky z jednoho radku
  public function getLineCols($row, $cols)
  {
   $ret = array();
   for($i = 0; $i < count($cols); $i++)
   {
    switch($this->format[$cols[$i]])
    {
     case "b": $ret[$i] = $this->getByte($row, $cols[$i]); break;
     case "u": $ret[$i] = $this->getUint($row, $cols[$i]); break;
     case "i": $ret[$i] = $this->getInt($row, $cols[$i]); break;
     case "f": $ret[$i] = $this->getFloat($row, $cols[$i]); break;
     case "s": $ret[$i] = $this->getString($row, $cols[$i]); break;
     case "x": case "X": default: break;
    }
   }
   return $ret; 
  }
  
  /// Pocet zaznamu
  public function count() { return $this->recCount; }
  /// Pocet poli
  public function fieldCount() { return $this->fldCount; }
 }

Příklad použití

 $dbc =& new DbcReader();
 $dbc->loadDbc("Map.dbc", "uxixssssssssssssssssxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxx");
 //$dbc->loadDbc("SpellItemEnchantmentCondition.dbc", "ubbbbbxxxxxbbbbbbbbbbiiiiiXXXXX");
 $c = $dbc->count();
 for($i = 0; $i < $c; $i++)
 {
  echo $dbc->getUint($i, 0). "\t".$dbc->getInt($i, 2)."\t".$dbc->getString($i, 4)." \n";
  //echo $dbc->getUint($i,0)."\t".$dbc->getByte($i,1)."\t".$dbc->getByte($i,2)."\t".$dbc->getByte($i,3)."\n";
 }