Mangos world npc gossip textid

Z WoWResource Wiki
Verze z 22. 10. 2010, 23:02, kterou vytvořil Wolf Officious (diskuse | příspěvky) (TOC)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `npc_gossip_textid`

(nutno doplnit kompletní popis)


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
zoneid smallint(5) unsigned NE PRI 0
action smallint(5) unsigned NE 0
textid mediumint(8) unsigned NE 0


Popis polí tabulky

zoneid

action

textid