MaNGOS pod Linuxem

Z WoWResource Wiki
Verze z 1. 3. 2011, 19:53, kterou vytvořil Wolf Officious (diskuse | příspěvky) (Kompilace MaNGOSu: newlines)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Jakou použít verzi MaNGOSu, ScriptDev2, UDB

Aby server pracoval tak, jak to zamýšleli jeho vývojáři, je potřeba mít správné verze jednotlivých komponent. Pokud si verze nebudou odpovídat, nemusí pracovat emulátor správně.

Při volbě databáze je potřeba vycházet z informací k vybrané (pravděpodobně nejnovější) databázi. V případě databáze UDB jsou uváděny jak testované verze MaNGOSu tak i dalších komponent jako ScriptDev2. Informace o nejnovějších verzích UDB jsou uveřejňovány ve fóru UDB v sekci Releases & Announcements.


Příklad:

UDB release 0.12.1.393: "No Gnomercy"
Requires: Mangos 10545 for 3.3.5a. Support for ScriptDev2 1833 and includes ACID 3.0.5


Čísla verzí lze vyčíst také z názvu souboru tzv. full verze UDB jako např. UDB_0.12.1.393_mangos_10545_SD2_1833.zip

Tedy k této databázi je potřeba stáhnout MaNGOS 10545, použít herního klienta verze 3.3.5a a ScriptDev2 revize 1833. V tomto návodu budou pro názornost použita tato čísla verzí.

MaNGOS historie změn

ScriptDev2 historie změn

Čistá instalace

Kompilace MaNGOSu

 • Spusťte prostředí příkazového řádku (konsole, gnome-terminal, aj.)
 • Nainstalujte potřebné součásti systému

Pro Debian:

apt-get install gcc g++ automake autoconf make libmysql++-dev libtool libssl-dev subversion patch zlibc libc6
apt-get install git git-core cogito screen MySQL-server MySQL-client unrar

Pro Ubuntu: (odzkoušeno dne: 24.2.2011)

apt-get install gcc g++ automake autoconf make libmysql++-dev libtool libssl-dev subversion patch zlibc libc6
apt-get install git git-core git-svn git-email git-cvs git-arch gitk screen mysql-server mysql-client unrar

Pro Fedoru, Centos:

yum install openssl cpp gcc gcc-c++ openssl-devel libgcrypt-devel zlib-devel make libtool subversion
yum install automake autoconf git mysql-devel mysql-server mysql mysql-libs screen unrar
 • Zvolte a vytvořte cílovou složku, kde bude MaNGOS později instalován (zde použito /opt/mangos)
mkdir /opt/mangos
cd /opt/mangos
 • Stáhněte požadovanou revizi zdrojových kódů MaNGOSu.

Hash kód commitu k odpovídající verzi MaNGOSu zjistíte ze stránky [1]

Zde dle příkladu revizi 10545 odpovídá commit hash 750c4f7dee6203f2f828.

git clone git://github.com/mangos/mangos.git source
cd source
git checkout 750c4f7dee6203f2f828
 • Stáhněte zdrojové kódy ScriptDev2 a pomocí patch souboru jej začleňte do kódů MaNGOSu. Název patch souboru ScriptDev2 je proměnlivý a jeho označení se mění dle minimální potřebné revize MaNGOSu, takže musíte za REVIZE doplnit správné číslo, dle vaší revize. Pro zde vybranou revizi je nutno použít v názvu dle starého systému místo REVIZE datum 2008-12-22. Pokud máte nejnovější revizi MaNGOSu i ScriptDev2, tak většinou stačí použít patch soubor s nejvyšším číslem revize.
mkdir src/bindings/ScriptDev2
svn checkout -r 1833 https://scriptdev2.svn.sourceforge.net/svnroot/scriptdev2/ src/bindings/ScriptDev2
git apply src/bindings/ScriptDev2/patches/MaNGOS-9519-ScriptDev2.patch
 • Dále můžete před samotným překladem zdrojových kódů aplikovat další cizí nebo vlastní patche pomocí příkazů:
patch -p0 < soubor.patch
git apply soubor.patch
 • Nyní proveďte samotný překlad emulátoru do binární podoby
autoreconf -ifv
mkdir objdir
cd objdir 
../configure --prefix=/opt/mangos --sysconfdir=/opt/mangos/etc --enable-cli --enable-ra --datadir=/opt/mangos
make -j2
make install

Parametr -j2 určuje počet použitých jader pro kompilaci.

Pokud neproběhne překlad kódů správně, je potřeba použít novější opravené kompatibilní revize jednotlivých komponent.

 • Proveďte přenastavení konfiguračních souborů mangosd.conf, realmd.conf a scriptdev2.conf ve složce /opt/mangos/etc.

Konfigurační soubor (MaNGOS)

Naplnění databáze

 • Zkontrolujte zda je spuštěn MySQL server a proveďte inicializaci databáze MySQL.
mysql < /opt/mangos/source/sql/create_mysql.sql
mysql mangos < /opt/mangos/source/sql/mangos.sql
mysql characters < /opt/mangos/source/sql/characters.sql
mysql realmd < /opt/mangos/source/sql/realmd.sql
mysql < /opt/mangos/source/src/bindings/ScriptDev2/sql/create_database.sql
mysql scriptdev2 < /opt/mangos/source/src/bindings/ScriptDev2/sql/scriptdev2_structure.sql

V databázi realmd tabulce realmlist je vytvořen výchozí realm nasměrovaný na adresu lokálního počítače. Dále jsou v této databázi v tabulce account vytvořeny čtyři výchozí hráčské účty. Tyto účty je z bezpečnostního hlediska potřeba smazat nebo u nich změnit heslo.

 • Stáhněte vybranou databázi UDB.
cd /opt/mangos/udb
wget "https://unifieddb.svn.sourceforge.net/svnroot/unifieddb/trunk/Full_DB/UDB_0.12.1.393_mangos_10545_SD2_1833.zip"
 • Rozbalte archív pomocí příkazu nebo mc(Midnight commanderu).
unzip UDB_0.12.1.393_mangos_10545_SD2_1833.zip
 • Naimportujte data pro databázi mangos
mysql mangos < UDB_0.12.1.393_mangos_10545_SD2_1833.sql
 • Naplňte daty databázi scriptdev2 a aktualizujte vazby na tabulky v databázi mangos.
mysql scriptdev2 < /opt/mangos/source/src/bindings/ScriptDev2/sql/script_texts.sql
mysql mangos < /opt/mangos/source/src/bindings/ScriptDev2/sql/mangos_full_scripts.sql

Datové soubory

Emulátor ke svému běhu potřebuje také datové soubory se samotné hry.

 • DBC a mapy vyextrahujete pomocí příkazu ad.exe, který je potřeba zkopírovat do složky hry ze složky zdrojových kódů MaNGOSu, konkrétně pak /opt/mangos/source/contrib/extractor/ad.exe. Po spuštění program vytvoří složku dbc a maps, které je potřeba přesunout do složky /opt/mangos/mangos, kde k nim bude mít přístup samotný emulátor.
 • Dále můžete pomocí vmap_extractoru, umístěného v /opt/mangos/source/contrib/vmap_extract_assembler_bin/, vytvořit vmap soubory pro funkci emulátoru LoS(Line-of-Sight), která např. znemožňuje útok hráčů a příšer přes zeď. Soubory z této složky zkopírujte do složky hry a pomocí wine spusťte přímo skript makevmpas_SIMPLE.bat, případně z něj udělejte linuxový shellový skript nebo spusťte příkazy postupně přímo z příkazové řádky. Získané soubory ve složce vmaps přesuňte opět do složky emulátoru /opt/mangos/mangos.

Aktualizace

 • Při kompilaci emulátoru je možné buď postupovat podle návodu na čistou instalaci a nebo použít či zkopírovat předchozí zdrojové soubory a provést aktualizace z repozitářů projektů a nový překlad.
 • Pro aktualizace databázé platí, že je nutné postupně aplikovat všechny rozdílové SQL soubory přiložené buď přímo v podsložce sql zdrojových kódů MaNGOSu a nebo kumulativní soubory (changeset) poskytnuté přímo týmem tvořícím danou databázi. Přitom data obsažená v tabulce mangos jsou jednou za čas vydávána jako tzv. full pack a je možné je tedy přímo nahrát bez nutnosti provádět postupné rozdílové aktualizace. V případě tabulky characters je nutné vždy provádět všechny rozdílové aktualizace a udržovat tak správnou strukturu tabulek.

Související

Další informace