MaNGOS Armory

Z WoWResource Wiki
Verze z 26. 7. 2008, 03:09, kterou vytvořil Soco (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Ukážka character tabu

MaNGOS Armory je databáza serverov, postáv, guild a s nimi spojených údajov. MaNGOS Armory sa skladá z dvoch častí - zo samotnej armory a komunikačného scriptu (comm.php), ktorý zabezpečuje komunikáciu medzi aplikáciou a MySQL databázou. Tým pádom MaNGOS Armory nepotrebuje priamy MySQL prístup k databáze. Úpravou komunikačného scriptu je možné docieliť aby Armory pracovala aj s databázami iných emulátorov (napríklad Ascent)

MaNGOS Armory je napísaná v jazyku PERL, na zvýšenie výkonu je použitá technológia FastCGI. Dáta ktoré aplikácii poskytne komunikačný script sa ukladajú do lokálnej cache, takže nemôže dôjsť k preťaženiu databázy s ktorou pracuje MaNGOS.

MaNGOS Armory vyžaduje

 • Perl v5.8
 • Perl moduly: LWP, Geo::IP, String::Similarity, Compress::Zlib, Time::HiRes, Digest::MD5, GD, FCGI, CGI::Lite, DBI, DBD::mysql, Template
 • MySQL 5.x
 • Apache 1.x alebo 2.x

MaNGOS Armory komunikačný script vyžaduje

 • PHP s podporou MySQL

Inštalácia

 • Stiahnuť aktuálnu revíziu zo SVN
 • Zapnúť ExecCgi direktívu a pridať AddHandler cgi-script .cgi k adresáru v ktorom sa nachádza MaNGOS Armory.
 • `chmod 755 install.cgi`
 • `chown` všetky súbory na užívateľa, pod ktorým beží webserver (najčastejsie je to nobody alebo www)
 • Spustiť http://cesta.k/install.cgi
 • Vytiahnut ikonky z patch.mpq a prekopírovat do images/ (prípadne ich stiahnut z Allakhazam's)
 • Vytiahnuť DBC z maptch.mpq
 • Naimportovať DBC cez automatic.pl
 • Nakonfigurovať comm.php
 • Stiahnuť prvé dáta cez automatic.pl

Súvisiace linky

Externé linky