Event AI Compiler

Z WoWResource Wiki
Verze z 17. 4. 2008, 20:48, kterou vytvořil Ganimoth (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Event Ai Compiler je jednoduchý nástroj napsaný v javě, který překládá skripty v čitelné podobě do sql kódu. Vhodné pro lidi s mimální znalostí SQL. Slouží pro tvorbu skriptů pro ACID (dříve Event AI)

Příklad skriptu:

// Toto je příklad komentáře.
SCRIPT FOR CREATURE 299
/**
 * Toto je také komentář
**/
PHASE ALL
    EVENT CHANCE 100% ON AGGRO
        COMMENT "Vlk na začátku boje zaštěká, přechází do fáze 1"
        YELL "Bark!"        
        SET PHASE TO 1
    END
PHASE 1
    EVENT ON TIMER REPEAT EVERY 1s AFTER 1s RANDOM 2s        
        COMMENT "Ve fázi 1, bude štěkat náhodně každé 1 až 3 sekundy"  
        SAY "Woof!!"
    END  
    EVENT ON TIMER REPEAT EVERY 2s RANDOM 3s     
        COMMENT "Každou 2 až 5 sekundu bude hafat"
        SAY "Yelp!"
    END
    EVENT ON HP 70% FROM 51%
        COMMENT "Mezi 51-70% zdraví zavrčí"
        YELL "Grrr!"
    END
    EVENT ON HP 50%
        COMMENT "Na 50% zařve a přejde do fáze 3"
        YELL "Groooowl!"
        SET PHASE INC 1
    END
PHASE 2
    EVENT ON TIMER REPEAT EVERY 1s AFTER 0s CHANCE 50%
        COMMENT "Ve fázi 3 bude velmi tvrdě kousat s 50% šancí"
        TEXT EMOTE "bites you hard"
    END
END

Překompilovaný výsledek v sql kódu naleznete spolu s původním příkladem v odkaze dole.