Delphi

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Delphi je integrované grafické vývojové prostředí firmy Borland určené pro tvorbu aplikací na platformě MS Windows v jazyce Object Pascal (objektové nástavbě Pascal). Obsahuje systém RAD (Rapid Application Development), který umožňuje vizuální návrh grafického uživatelského rozhraní, na jehož základě je automaticky vytvářena kostra zdrojového kódu, což výrazně urychluje vývojový cyklus.

Programování v Delphi je z velké části založeno na použití komponent. Komponenta je malý program (balíček funkcí), který vykonává určitou činnost (například zobrazuje text nebo obrázky, přehrává multimédia, komunikuje s databází, zprostředkovává FTP přenos, atd…).

Velkou předností Delphi proti některým konkurenčním produktům jsou knihovny komponent, které jsou jejich součástí (např. VCL, CLX, Indy …). Dodávané komponenty významně usnadňují tvorbu aplikací. Další komponenty lze stáhnout z internetu (některé jsou zadarmo, některé se musí koupit). V Delphi lze vytvářet vlastní komponenty.

Související články

  • Kylix – projekt snažící se umožnit přenos aplikací v Delphi z Windows na platformu Linux, v roce 2006 ukončen
  • C++Builder – obdoba Delphi pracující s jazykem C++
  • Eclipse – vývojové prostředí pro jazyk Java
  • Delphi for PHP - vývojové prostředí pro PHP s technologií AJAX

Externí odkazy