Armory

Z WoWResource Wiki
Verze z 9. 6. 2008, 00:18, kterou vytvořil Soco (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Ukázka ArmoryBlizzlike na webu

Jedná se o webový systém umožňujícího zobrazení výzbroje a dalších informací o jednotlivých hráčích hrajících hru World of Warcraft. Grafický vzhled se velmi podobá zobrazení informací o herní postavě přímo v samotné hře. Jak již samotný vzhled napovídá, jde opět o snahu o napodobení oficiálního WoW Armory.

Zde jsou dále uvedeny informace k open source variantě ArmoryBlizzlike určené především pro emulátor MaNGOS.


Postup instalace ArmoryBlizzlike

  • Zprovozněte webový server s podporou PHP a MySQL.
  • Vytvořte si v databázi novou databázi Armory a načtěte do ní obsah souboru armory_FULL.sql obsaženého v komprimovaném souboru sql\armory_FULL.rar.
  • Stáhněte si WoW ikony a nakopírujte je do složky images\icons ve složce, kde máte stažené Armory.
  • Projděte si obsah souborů ve složce configuration a proveďte vlastní nastavení položek. V souboru configuration\mysql.php doplňte do proměnné $realm informace pro připojení k databázi pro jednotlivé realmy. Dále pak doplňte nastavení pro webové stránky $MySQL_User["WEBSITE"], $MySQL_Password["WEBSITE"], $MySQL_Host["WEBSITE"] a $RealmDB["WEBSITE"].


Související

  • WAMP nebo LAMP - Kombinace Apache, MySQL a PHP


Externí odkazy

  • MiniManager pro MANGOS - rozsáhlejší administrační webový systém zobrazující více informací než Armory