Mangos world spell target position

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `spell_target_position`

Tato tabulka uchovává informace o pozici na určité mapě, kam bude hráč teleportován při použití spellu s efektem SPELL_EFFECT_TELEPORT_UNITS.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
id int(11) unsigned NE PRI 0
target_map int(11) unsigned NE 0
target_position_x float NE 0
target_position_y float NE 0
target_position_z float NE 0
target_orientation float NE 0


Popis polí tabulky

id

ID spellu. Viz.: DBC soubor Spell.dbc

target_map

Mapa, na kterou bude hráč teleportován. Viz.: DBC soubor Maps.dbc

target_position_x

Pozice X cílového bodu teleportu.

target_position_y

Pozice Y cílového bodu teleportu.

target_position_z

Pozice Z cílového bodu teleportu.

target_orientation

Orientace (otočení pohledu) hráče na místě cíle teleportu. Sever = 0; Jih = 3.14159