Mangos world spell elixir

Z WoWResource Wiki
Verze z 23. 10. 2010, 00:03, kterou vytvořil Wolf Officious (diskuse | příspěvky) (TOC)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `spell_elixir`

Tato tabulka obsahuje informace o elixírech, aby byly správně použity.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
entry int(11) unsigned NE PRI 0
mask tinyint(1) unsigned NE 0


Popis polí tabulky

entry

Spell ID elixíru.

mask

Typ elixíru podle klasifikace spellu.

Value Type
1 Battle
2 Guardian
3 Flask
7 Unstable flask
11 Shattrath flask