Mangos world spell affect

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `spell_affect`

Tato tabulka uchovává informace o tom, jaké spelly jsou ovlivněny tím, co spell modifikuje.
Všechny spelly v této tabulce (potřebují) aplikovat auru, která přidává plošný modifikátor, nebo procentní modifikátor hodnot ostatním spellům.
Jeden řádek v této tabulce uchovává informace o jednom účinku spellu (spell effect), který aplikuje auru.
Proto, protože kouzlo může mít až tři efekty, jsou povoleny nejvýše 3 řádky na jeden spell.
Nicméně mohou být použity pouze spell efekty, které aplikují plošné nebo procentní aury.
Poznámka: Tato tabulka se již nepoužívá!


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
entry smallint(5) unsigned NE PRI 0
effectId tinyint(3) unsigned NE PRI 0
SpellClassMask0 int(5) unsigned NE 0
SpellClassMask1 int(5) unsigned NE 0
SpellClassMask2 int(5) unsigned NE 0


Popis polí tabulky

entry

ID spellu který je upravován. Viz.: DBC soubor Spell.dbc

effectId

Index efektu, který aplikuje auru s plošným nebo procentním modifikátorem.
Toto pole, spolu s polem entry definuje jeden efekt. Effect ID jsou číslovány od nuly. Takže první efekt je 0, další 1 a poslední 2.

SpellClassMask

Toto pole ovládá jakou třídu (class) spell potřebuje, aby mohl být ovlivněn modifikátorem.
To je hlavní pole, definující která kouzla jsou ovlivněny modifikátory.
SpellClass jsou k nalezení v DBC souboru Spell.dbc (ve WoW-3.0.3 sloupec 211).