Mangos world skill fishing base level

Z WoWResource Wiki
Verze z 23. 10. 2010, 00:03, kterou vytvořil Wolf Officious (diskuse | příspěvky) (TOC)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `skill_fishing_base_level`

Tato tabulka určuje minimální úroveň kvalifikace (skill level) požadované k rybolovu v určité oblasti.


Struktura

entry mediumint(8) unsigned NO PRI 0 skill smallint(6) NO 0
Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra


Popis polí tabulky

entry

Area ID. Viz. DBC soubor AreaTable.dbc

skill

Minimální úroveň kvalifikace v rybolovu (skill points in fishing), potřebný k výlovu ryb v dané oblasti.