Mangos world pool template

Z WoWResource Wiki
Verze z 23. 10. 2010, 00:03, kterou vytvořil Wolf Officious (diskuse | příspěvky) (TOC)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `pool_template`

Obsahuje všechny pool instance, které se podílejí na jakémkoliv game eventu (herní událost).


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
entry mediumint(8) unsigned NE PRI 0
max_limit int(10) unsigned NE 0


Popis polí tabulky

entry

Pool ID.

max_limit

Maximální počet objektů. (0 = neomezeně).