Mangos world pool gameobject

Z WoWResource Wiki
Verze z 23. 10. 2010, 00:02, kterou vytvořil Wolf Officious (diskuse | příspěvky) (TOC)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `pool_gameobject`

Obsahuje všechny pool instance, které se podílejí na jakémkoliv game eventu (herní událost).


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
guid int(10) unsigned NE PRI 0
pool_entry mediumint(8) unsigned NE PRI 0
chance float unsigned NE 0


Popis polí tabulky

guid

GUID game objectu. Viz. `gameobject.guid`.

pool_entry

Pool ID. Viz. `pool_template.entry`.

chance

Šance, že bude game object spawnovaný v poolu.