Mangos world player classlevelstats

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `player_classlevelstats`

Tato tabulka uchovává informace o základních hodnotách zdraví (health) a many postav pro daný level. Každá třída (class) má jiný postup těchto hodnot.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
class tinyint(3) unsigned NE PRI
level tinyint(3) unsigned NE PRI
basehp smallint(5) unsigned NE
basemana smallint(5) unsigned NE


Popis polí tabulky

class

Class ID postavy, na kterou se hodnoty basehp a basemana vztahují.

ID Jméno
1 Warrior
2 Paladin
3 Hunter
4 Rogue
5 Priest
6 Death Knight
7 Shaman
8 Mage
9 Warlock
11 Druid

level

Level, na který se hodnoty basehp a basemana vztahují.

basehp

Základní hodnota zdraví (health) postavy (bez stamina bonusů).

basemana

Základní hodnota many postavy (bez intellect bonusů).