Mangos world npc vendor

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `npc_vendor`

Tato tabulka uchovává informace o vendorech (prodavačích) pro každé NPC, které může prodávat itemy.
"Peněžní" ceny itemů jsou uvedeny v tabulce `item_teplate`, v poli BuyPrice.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
entry int(10) unsigned NE PRI 0
item int(10) unsigned NE PRI 0
maxcount int(10) unsigned NE 0
incrtime int(10) unsigned NE 0
ExtendedCost mediumint(8) unsigned NE 0


Popis polí tabulky

entry

ID creatury. Viz.: `creature_template.entry`

item

ID itemu. Viz.: `item_template.entry`

maxcount

Maximální počet kopií daného itemu, který má vendor dostupné k prodeji. Pokud je hodnota 0, znamená to neomezené množství.

incrtime

V kombinaci s polem maxcount toto pole říká, za jak dlouho (v sekundách) bude vendor list obnoven a počet dostupných kopií itemů bude doplněn.
Pro limitované kopie itemů dostupných k prodeji, s každým obnovením vzroste jejich dostupný počet o hodnotu `item_template.BuyCount`

ExtendedCost

Hodnota zde koresponduje s údaji v DBC souboru ItemExtendedCost.dbc a toto ID ovládá nepeněžní hodnotu itemu.
Tím se myslí, že k nákupu budete potřebovat buď honor pointy, arena pointy, různé marky(different types of badges) nebo jejich kombinace.