Mangos world locales gossip menu option

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `locales_gossip_menu_option`

Tato tabulka obsahuje překlad pro odlišné verze jazykových lokalizací klientů tabulky `gossip_menu_option`.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
menu_id smallint(6) unsigned NE PRI 0
id smallint(6) unsigned NE PRI 0
option_text_loc1 text ANO NULL
option_text_loc2 text ANO NULL
option_text_loc3 text ANO NULL
option_text_loc4 text ANO NULL
option_text_loc5 text ANO NULL
option_text_loc6 text ANO NULL
option_text_loc7 text ANO NULL
option_text_loc8 text ANO NULL
box_text_loc1 text ANO NULL
box_text_loc2 text ANO NULL
box_text_loc3 text ANO NULL
box_text_loc4 text ANO NULL
box_text_loc5 text ANO NULL
box_text_loc6 text ANO NULL
box_text_loc7 text ANO NULL
box_text_loc8 text ANO NULL


Seznam jazyků

locale ID jazyk
1 Korean (koKR)
2 French (frFR)
3 German (deDE)
4 Chinese (zhCN)
5 Taiwan (zhTW)
6 Spanish (esES)
7 Mexico (esMX)
8 Russian (ruRU)


Popis polí tabulky

menu_id

Toto ID musí souhlasit s `gossip_menu_option.menu_id`.

id

Toto ID musí souhlasit s `gossip_menu_option.id`.

option_text_loc

Přeložený obsah pro tabulku.pole `gossip_menu_option.option_text`.
Viz. Seznam jazyků výše. (Text, který se bude zobrazovat v gossip menu.)

box_text_loc

Přeložený obsah pro tabulku.pole `gossip_menu_option.box_text`.
Viz. Seznam jazyků výše. (Text okna s potvrzením aktivace gossipu.)