Mangos world locales creature

Z WoWResource Wiki
Verze z 29. 12. 2010, 02:16, kterou vytvořil Wolf Officious (diskuse | příspěvky) (sjednocení (tabulku.pole))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `locales_creature`

Tato tabulka obsahuje překlady jmen a sub-jmen creatur pro odlišné verze jazykových lokalizací klientů.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
entry int(11) unsigned NE PRI 0
name_loc1 varchar(100) NE
name_loc2 varchar(100) NE
name_loc3 varchar(100) NE
name_loc4 varchar(100) NE
name_loc5 varchar(100) NE
name_loc6 varchar(100) NE
name_loc7 varchar(100) NE
name_loc8 varchar(100) NE
subname_loc1 varchar(100) ANO NULL
subname_loc2 varchar(100) ANO NULL
subname_loc3 varchar(100) ANO NULL
subname_loc4 varchar(100) ANO NULL
subname_loc5 varchar(100) ANO NULL
subname_loc6 varchar(100) ANO NULL
subname_loc7 varchar(100) ANO NULL
subname_loc8 varchar(100) ANO NULL


Seznam jazyků

locale ID jazyk
1 Korean (koKR)
2 French (frFR)
3 German (deDE)
4 Chinese (zhCN)
5 Taiwan (zhTW)
6 Spanish (esES)
7 Mexico (esMX)
8 Russian (ruRU)


Popis polí tabulky

entry

Toto ID musí souhlasit s `creature_template.entry`.

name_loc

Přeložený obsah pro tabulku.pole `creature_template.name`.
Viz. Seznam jazyků.

subname_loc

Přeložený obsah pro tabulku.pole `creature_template.subname`.
Viz. Seznam jazyků.