Mangos world item enchantment template

Z WoWResource Wiki
Verze z 24. 10. 2010, 06:17, kterou vytvořil Wolf Officious (diskuse | příspěvky) (založení / ToDo: opravit překlad)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `item_enchantment_template`

Tato tabulka uchovává informace o šancích enchantmentu pro itemy, které by měl mít buď náhodné Property (vlastnosti?) nebo náhodný Suffix (přípona?).


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
entry int(10) unsigned NE PRI 0
ench int(10) unsigned NE PRI 0
chance float unsigned NE 0


Popis polí tabulky

entry

Toto pole se váže

z tabulky `item_template`. Item nesmí mít v obou těchto polích ne-nulové hodnoty (pouze jedno s těchto polí může mít nastavenou hodnotu).

ench

Enchantment který se použije na tomto itemu.

chance

Šance na náhodné Property (vlastnosti?) nebo Suffix (přípona?), které se použijí na itemy. Pro každou položku v této tabulce, se musí kombinace šancí všech properties/suffixes rovnat '100', jinak item nedostane náhodný enchantment.