Mangos world instance template

Z WoWResource Wiki
Verze z 24. 10. 2010, 05:37, kterou vytvořil Wolf Officious (diskuse | příspěvky) (založení)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `instance_template`

Tato tabulka obsahuje šablony instancí. Když skupina (group/party..) vejde do instance, je vytvořena vlastní "kopie" této instance na základě zde uvedených hodnot.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
map int(10) unsigned NE PRI
parent int(11) unsigned NE
levelMin int(10) unsigned NE 0
levelMax int(10) unsigned NE 0
maxPlayers int(10) unsigned NE 0
reset_delay int(10) unsigned NE 0
startLocX float ANO NULL
startLocY float ANO NULL
startLocZ float ANO NULL
startLocO float ANO NULL
script varchar(255) NE


Popis polí tabulky

map

ID mapy instance. Viz. DBC soubor Map.dbc.

parent

Pokud je instance subinstancí jiné instance, toto pole obsahuje ID mapy rodičovské (hlavní) instance.

levelMin

Minimální level hráče, potřebný ke vstupu do instance.

levelMax

Maximální level hráče, který může být přivolán (summoned) Meeting Stonem, pro tuto instanci.

maxPlayers

Maximální počet hráčů, kterým bude umožněn vstup jako group/raid do instance.

reset_delay

Počet dnů mezi globálním restartem mapy. Pokud je tato hodnota '0', bude hodnota převzata z DBC souborů.
Výsledná hodnota se násobí nastevením v souboru mangosd.conf na řádku Rate.InstanceResetTime config.

startLocX

Definuje startovací pozici X, na kterou budou hráči portování (pokud se liší od výchozí).

startLocY

Definuje startovací pozici Y, na kterou budou hráči portování (pokud se liší od výchozí).

startLocZ

Definuje startovací pozici Z, na kterou budou hráči portování (pokud se liší od výchozí).

startLocO

Definuje jakou bude mít hráč orientaci (otočení), po teleportu na start (pokud se liší od výchozí).
(Sever = '0.0', Jih = '3.14159')

script

Jméno scriptu instance, který instance použije (pokud nějaký má).