Mangos world gossip menu option

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `gossip_menu_option`

Tato tabulka obsahuje informace o možnostech gossip menu, které může creatua mít. Například: "Train me!", "I want to unlearn my talents", ...


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
menu_id smallint(6) unsigned NE PRI 0
id smallint(6) unsigned NE PRI 0
option_icon smallint(6) unsigned NE PRI 0
option_text text - signed ANO NULL
option_id tinyint(3) unsigned NE 0
npc_option_npcflag int(10) unsigned NE 0
action_menu_id mediumint(8) unsigned NE 0
action_poi_id mediumint(8) unsigned NE 0
action_script_id mediumint(8) unsigned NE 0
box_coded tinyint(3) unsigned NE 0
box_money int(11) unsigned NE 0
box_text text - signed ANO NULL
cond_1 tinyint(3) unsigned NE 0
cond_1_val_1 mediumint(8) unsigned NE 0
cond_1_val_2 mediumint(8) unsigned NE 0
cond_2 tinyint(3) unsigned NE 0
cond_2_val_1 mediumint(8) unsigned NE 0
cond_2_val_2 mediumint(8) unsigned NE 0
cond_3 tinyint(3) unsigned NE 0
cond_3_val_1 mediumint(8) unsigned NE 0
cond_3_val_2 mediumint(8) unsigned NE 0


Popis polí tabulky

menu_id

ID gossip menu z tabulky `gossip_menu.entry` se kterým je tato volba spojena.

id

Id spojené s tímto `gossip_menu_option`. Musí být jedinečné pro dané `menu_id`.

option_icon

Ikona gossipu, která se zobrazí v gossip menu.

ID Název gossip ikony Popis
0 GOSSIP_ICON_CHAT bíla chat bublina / white chat bubble
1 GOSSIP_ICON_VENDOR hnědý vak / brown bag
2 GOSSIP_ICON_TAXI flight taxi
3 GOSSIP_ICON_TRAINER kniha / book
4 GOSSIP_ICON_INTERACT_1 ozubené kolo 1 / interaction wheel
5 GOSSIP_ICON_INTERACT_2 ozubené kolo 2 / interaction wheel
6 GOSSIP_ICON_MONEY_BAG hnědý vak s penězmi / brown bag with yellow dot
7 GOSSIP_ICON_TALK bílá chat bublina s černými tečkami / white chat bubble with black dots
8 GOSSIP_ICON_TABARD vesta / tabard
9 GOSSIP_ICON_BATTLE dva meče / two swords
10 GOSSIP_ICON_DOT žlutá značka / yellow dot


option_text

V tomto poli je text, který se bude zobrazovat v gossip menu. Například: "Train Me!" "Get off my lawn", "Learn Dual Spec".

option_id

option_id Název (GOSSIP_OPTION) Název (UNIT_NPC_FLAG) npc_option_npcflag
0 GOSSIP_OPTION_NONE UNIT_NPC_FLAG_NONE 0
1 GOSSIP_OPTION_GOSSIP UNIT_NPC_FLAG_GOSSIP 1
2 GOSSIP_OPTION_QUESTGIVER UNIT_NPC_FLAG_QUESTGIVER 2
3 GOSSIP_OPTION_VENDOR UNIT_NPC_FLAG_VENDOR 128
4 GOSSIP_OPTION_TAXIVENDOR UNIT_NPC_FLAG_TAXIVENDOR 8192
5 GOSSIP_OPTION_TRAINER UNIT_NPC_FLAG_TRAINER 16
6 GOSSIP_OPTION_SPIRITHEALER UNIT_NPC_FLAG_SPIRITHEALER 16384
7 GOSSIP_OPTION_SPIRITGUIDE UNIT_NPC_FLAG_SPIRITGUIDE 32768
8 GOSSIP_OPTION_INNKEEPER UNIT_NPC_FLAG_INNKEEPER 65536
9 GOSSIP_OPTION_BANKER UNIT_NPC_FLAG_BANKER 131072
10 GOSSIP_OPTION_PETITIONER UNIT_NPC_FLAG_PETITIONER 262144
11 GOSSIP_OPTION_TABARDDESIGNER UNIT_NPC_FLAG_TABARDDESIGNER 524288
12 GOSSIP_OPTION_BATTLEFIELD UNIT_NPC_FLAG_BATTLEFIELDPERSON 1048576
13 GOSSIP_OPTION_AUCTIONEER UNIT_NPC_FLAG_AUCTIONEER 2097152
14 GOSSIP_OPTION_STABLEPET UNIT_NPC_FLAG_STABLE 4194304
15 GOSSIP_OPTION_ARMORER UNIT_NPC_FLAG_ARMORER 4096
16 GOSSIP_OPTION_UNLEARNTALENTS UNIT_NPC_FLAG_TRAINER 16 (*)
17 GOSSIP_OPTION_UNLEARNPETTALENTS UNIT_NPC_FLAG_TRAINER 16 (*)
18 GOSSIP_OPTION_LEARNDUALSPEC UNIT_NPC_FLAG_TRAINER 16 (*)

(*) Bonusová možnost pro GOSSIP_OPTION_TRAINER


npc_option_npcflag

Toto pole řídí, jaký musí mít creatura `creature_template.npcflag`, aby mohla gossip zobrazovat.
Viz. 3. a 4. sloupec předchozí tabulky (`option_id`).

action_menu_id

Pokud chcete vytvořit sub-menu, to je ID odkazu na vytvořené sub-menu.
Sub-menu se zobrazí po kliknutí na tuto možnost (gossip menu option) v aktuální nabídce (gossip menu).

action_poi_id

Pokud chcete používat POI (point of interest) k zobrazení na minimapě, zadejte zde `points_of_interest.entry`.

action_script_id

ID scriptu z tabulky `gossip_scripts`, pokud ho gossip používá.

box_coded

Používá se k zobrazení okna, kde musí hráč zadat kód. Není známo, jak to funguje. Budete se muset podívat do zdrojového kódu... (ToDo: zjistit/doplnit!)

box_money

Okno s potřebnou hodnotou peněz (pokud jsou požadovány) k ativaci gossipu. Hodnota je uváděna v cooperech (česky: v měďácích)).
Tato hodnota se hráčovi odečte z jeho peněz. Hodnota musí být kladná. Pokud nejsou pěníze potřeba, zadejte hodnotu '0'.

box_text

Text okna s potvrzením aktivace gossipu.