Mangos world gossip menu

Z WoWResource Wiki
Verze z 24. 10. 2010, 03:18, kterou vytvořil Wolf Officious (diskuse | příspěvky) (založení)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `gossip_menu`

Tato tabulka se používá pro zobrazení gossipů, když hráč mluví s NPC nebo game objektem.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
entry smallint(6) unsigned NE PRI 0
text_id mediumint(8) unsigned NE PRI 0
cond_1 tinyint(3) unsigned NE 0
cond_1_val_1 mediumint(8) unsigned NE 0
cond_1_val_2 mediumint(8) unsigned NE 0
cond_2 tinyint(3) unsigned NE 0
cond_2_val_1 mediumint(8) unsigned NE 0
cond_2_val_2 mediumint(8) unsigned NE 0


Popis polí tabulky

entry

Gossip ID z tabulky `creature_template.gossip_menu_id` nebo z pole `data3` tabulky `gameobject_template.data3`.
(`gameobject_template` -> GAMEOBJECT_TYPE_QUESTGIVER -> data3)

text_id

Viz. `npc_text.id`.