Mangos world gameobject template

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `gameobject_template`

Tato tabulka je šablona, která obsahuje popis vlastností Game Objektů. Game Objekty jsou spawnovány pomocí této šablony. To znamená, že každý Game Objekt MUSÍ být definován v této tabulce.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
entry int(10) unsigned NE PRI 0
type int(10) unsigned NE 0
displayId int(10) unsigned NE 0
name char(100) NE MUL 0
castBarCaption varchar(100) NE
faction int(4) unsigned NE 0
flags int(4) unsigned NE 0
size float NE 1
data0 int(10) unsigned NE 0
data1 int(10) unsigned NE 0
data2 int(10) unsigned NE 0
data3 int(10) unsigned NE 0
data4 int(10) unsigned NE 0
data5 int(10) unsigned NE 0
data6 int(10) unsigned NE 0
data7 int(10) unsigned NE 0
data8 int(10) unsigned NE 0
data9 int(10) unsigned NE 0
data10 int(10) unsigned NE 0
data11 int(10) unsigned NE 0
data12 int(10) unsigned NE 0
data13 int(10) unsigned NE 0
data14 int(10) unsigned NE 0
data15 int(10) unsigned NE 0
data16 int(10) unsigned NE 0
data17 int(10) unsigned NE 0
data18 int(10) unsigned NE 0
data19 int(10) unsigned NE 0
data20 int(10) unsigned NE 0
data21 int(10) unsigned NE 0
data22 int(10) unsigned NE 0
data23 int(10) unsigned NE 0
ScriptName char(100) NE


Popis polí tabulky

entry

Unikátní ID šablony game objectu.

type

ID Typ Konemtář / popis
0 GAMEOBJECT_TYPE_DOOR Dveře
1 GAMEOBJECT_TYPE_BUTTON Tlačítko (gossip menu?)
2 GAMEOBJECT_TYPE_QUESTGIVER Nabízí quest
3 GAMEOBJECT_TYPE_CHEST Truhla
4 GAMEOBJECT_TYPE_BINDER -
5 GAMEOBJECT_TYPE_GENERIC Generic (statický, všeobecný, bežný)
6 GAMEOBJECT_TYPE_TRAP Trap (past?)
7 GAMEOBJECT_TYPE_CHAIR Židle
8 GAMEOBJECT_TYPE_SPELL_FOCUS Spell focus (kovadliny, oheň, vysoká pec)
9 GAMEOBJECT_TYPE_TEXT Zobrazuje text (tabule)
10 GAMEOBJECT_TYPE_GOOBER
11 GAMEOBJECT_TYPE_TRANSPORT Transport (výtah, loď,.. )
12 GAMEOBJECT_TYPE_AREADAMAGE -
13 GAMEOBJECT_TYPE_CAMERA Cinematic Camera
14 GAMEOBJECT_TYPE_MAP_OBJECT -
15 GAMEOBJECT_TYPE_MO_TRANSPORT Map Object Transport (Viz.: `transports`)
16 GAMEOBJECT_TYPE_DUEL_ARBITER Rozhodčí duelu (duelová vlajka určující střed)
17 GAMEOBJECT_TYPE_FISHINGNODE Fishing Node (v blízkosti tohoto lze rybařit?)
18 GAMEOBJECT_TYPE_RITUAL
19 GAMEOBJECT_TYPE_MAILBOX Poštovní schránka
20 GAMEOBJECT_TYPE_AUCTIONHOUSE Aukční dům
21 GAMEOBJECT_TYPE_GUARDPOST -
22 GAMEOBJECT_TYPE_SPELLCASTER Spell Caster (kouzlící spelly)
23 GAMEOBJECT_TYPE_MEETINGSTONE Meeting stone
24 GAMEOBJECT_TYPE_FLAGSTAND
25 GAMEOBJECT_TYPE_FISHINGHOLE
26 GAMEOBJECT_TYPE_FLAGDROP
27 GAMEOBJECT_TYPE_MINI_GAME -
28 GAMEOBJECT_TYPE_LOTTERY_KIOSK -
29 GAMEOBJECT_TYPE_CAPTURE_POINT Zachycující bod?
30 GAMEOBJECT_TYPE_AURA_GENERATOR Generátor aur
31 GAMEOBJECT_TYPE_DUNGEON_DIFFICULTY
32 GAMEOBJECT_TYPE_BARBER_CHAIR Holičské křeslo
33 GAMEOBJECT_TYPE_DESTRUCTIBLE_BUILDING -
34 GAMEOBJECT_TYPE_GUILD_BANK Guild banka


displayId

Grafický model, který klient použije pro game object. Viz. DBC soubor GameObjectDisplayInfo.dbc.

name

Jméno game objektu.

castBarCaption

Ukazuje unikátní text v casting baru game objectu, při jeho použití.

faction

Frakce game objectu, pokud nějakou má. Viz. DBC soubor FactionTemplate.dbc.

flags

Bitová maska (bitmask). Každý bit řídí jiný příznak (tzv. flag) game objectu. Kombinování příznaků se provádí sčítáním bitů. Lze přidat jakýkoliv příznak, podle tabulky příslušných bitů:

Bit Konemtář / popis
1 Právě používaný (nelze pracovat s objektem)
2 Udělá truhly/dveře (chests/doors) uzamčené (vyžaduje klíč, spell, nebo event k otevření)
4 Untargetable (nelze zaměřit / nakliknout - při přejetí myší přes objekt se nerozzáří ani se nezobrazí jeho jméno jako pop-up)
8 Transport (Objekt je určený k transportu - výtah, loď, auto (elevator, boat, car))
32 No despawn (Nikdy se nedespawnuje, typický flag pro dveře, u krerých dochází jen ke změnám stavu (otevřeno/zavřeno))
64 Triggered (Typicky použito pro přivolané objekty (summoned). Vyvolá se spellem nebo eventem)

POZNÁMKA: Všechny truhly (chests), které obsahují pouze quest loot, potřebují příznak (flag) '4', core povolí přístup k lootu truhly pouze hráčům, kteří mají quest ve frontě questů.

size

Velikost objektu.

data0-23

Obsah datových polí závisí na poli `type`.

 • GAMEOBJECT_TYPE_DOOR = 0
  • data0: startOpen (Počáteční stav: '0' = zavřeno; '1' = otevřeno)
  • data1: open (LockId z DBC souboru Lock.dbc)
  • data2: autoClose (Čas automatického zavření v sekundách?)
  • data3: noDamageImmune (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')
  • data4: openTextID
  • data5: closeTextID


 • GAMEOBJECT_TYPE_BUTTON = 1
  • data0: startOpen (Počáteční stav: '0' = zavřeno; '1' = otevřeno)
  • data1: open (LockId z DBC souboru Lock.dbc)
  • data2: autoClose (Čas automatického zavření v sekundách?)
  • data3: linkedTrap (gameobject_template.entry (Spawned GO type 6))
  • data4: noDamageImmune (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')
  • data5: large? (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')
  • data6: openTextID
  • data7: closeTextID
  • data8: losOK (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')


 • GAMEOBJECT_TYPE_QUESTGIVER = 2
  • data0: open (LockId z DBC souboru Lock.dbc)
  • data1: questList
  • data2: pageMaterial (PageTextMaterial.dbc)
  • data3: gossipID
  • data4: customAnim (Neznámá hodnota v rozsahu '1' až '4')
  • data5: noDamageImmune (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')
  • data6: openTextID
  • data7: losOK (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')
  • data8: allowMounted (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')
  • data9: large? (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')


 • GAMEOBJECT_TYPE_CHEST = 3
  • data0: open (LockId z DBC souboru Lock.dbc)
  • data1: chestLoot (gameobject_loot_template.entry) *Toto pole pochází z údajů WDB a nelze jej měnit*
  • data2: chestRestockTime (Čas v sekundách)
  • data3: consumable (Stav: Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')
  • data4: minRestock (Počet minimálních úspěšných pokusů o loot při Miningu, Herbalismu atd.)
  • data5: maxRestock (Počet maximálních úspěšných pokusů o loot při Miningu, Herbalismu atd.)
  • data6: lootedEvent
  • data7: linkedTrap (gameobject_template.entry (Spawned GO type 6))
  • data8: questID (quest_template.entry > ID hotového questu)
  • data9: level (Minimální level potřebný k otevření tohoto objektu)
  • data10: losOK (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')
  • data11: leaveLoot (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')
  • data12: notInCombat (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')
  • data13: log loot (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')
  • data14: openTextID
  • data15: use group loot rules (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')


 • GAMEOBJECT_TYPE_BINDER = 4

Typ objektu není používán.


 • GAMEOBJECT_TYPE_GENERIC = 5
  • data0: floatingTooltip (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')
  • data1: highlight (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')
  • data2: serverOnly? (Hodnota je vždy '0')
  • data3: large? (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')
  • data4: floatOnWater (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')
  • data5: questID (Potřebný aktivní quest k funkčnosti. Viz. quest_template.entry)


 • GAMEOBJECT_TYPE_TRAP = 6
  • data0: open (LockId z DBC souboru Lock.dbc)
  • data1: level (npc equivalent level for casted spell)
  • data2: diameter (radius*2)
  • data3: spell (Spell Id z DBC souboru Spell.dbc)
  • data4: charges (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')
  • data5: cooldown (Čas v sekundách)
  • data6: autoClose (Čas automatického zavření v sekundách?)
  • data7: startDelay? (Čas v sekundách)
  • data8: serverOnly? (Hodnota je vždy '0')
  • data9: stealthed (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')
  • data10: large? (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')
  • data11: stealthAffected (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')
  • data12: openTextID


 • GAMEOBJECT_TYPE_CHAIR = 7
  • data0: chairslots (počet hráčů, kteří mohou sednout na židli)
  • data1: chairorientation? (počet využitelných stran židle?)
 • GAMEOBJECT_TYPE_GOOBER = 10
  • data0: open (LockId z DBC souboru Lock.dbc)
  • data1: questID (Potřebný aktivní quest k funkčnosti. Viz. quest_template.entry)
  • data2: eventID (The id of the event that the gameobject will activate)
  • data3: autoClose (Čas automatického zavření v sekundách?)
  • data4: customAnim (Neznámá hodnota v rozsahu '1' až '4')
  • data5: consumable (Boolean flag controling if gameobject will despawn or not)
  • data6: cooldown (Čas v sekundách)
  • data7: pageID (..podle `page_text.entry`)
  • data8: language (..podle DBC souboru Languages.dbc)
  • data9: pageMaterial (..podle DBC souboru PageTextMaterial.dbc)
  • data10: spell (Spell Id z DBC souboru Spell.dbc)
  • data11: noDamageImmune (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')
  • data12: linkedTrap (gameobject_template.entry (Spawned GO type 6))
  • data13: large? (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')
  • data14: openTextID
  • data15: closeTextID
  • data16: losOK (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')


 • GAMEOBJECT_TYPE_TRANSPORT = 11

Žádná data nejsou použita, všechny pole dat mají hodnotu '0'.


 • GAMEOBJECT_TYPE_AREADAMAGE = 12

Typ objektu není používán. • GAMEOBJECT_TYPE_MAPOBJECT = 14

Žádná data nejsou použita, všechny pole dat mají hodnotu '0'.


 • GAMEOBJECT_TYPE_MOTRANSPORT = 15
  • data0: taxiPathID (Id z DBC souboru TaxiPath.dbc)
  • data1: moveSpeed
  • data2: accelRate


 • GAMEOBJECT_TYPE_DUELFLAG = 16

Pouze jeden gameobject (ID 21680) používá tento typ.
Žádná data nejsou použita, všechny pole dat mají hodnotu '0'.


 • GAMEOBJECT_TYPE_FISHINGNODE = 17

Pouze jeden gameobject (ID 35591) používá tento typ.
Žádná data nejsou použita, všechny pole dat mají hodnotu '0'.


 • GAMEOBJECT_TYPE_RITUAL = 18
  • data0: casters?
  • data1: spell (Spell Id z DBC souboru Spell.dbc)
  • data2: animSpell (Spell Id z DBC souboru Spell.dbc)
  • data3: ritualPersistent (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')
  • data4: casterTargetSpell (Spell Id z DBC souboru Spell.dbc)
  • data5: casterTargetSpellTargets (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')
  • data6: castersGrouped (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')


 • GAMEOBJECT_TYPE_MAILBOX = 19

Používá se pro MailBox (poštovní schránka).
Žádná data nejsou použita, všechny pole dat mají hodnotu '0'.


 • GAMEOBJECT_TYPE_AUCTIONHOUSE = 20


 • GAMEOBJECT_TYPE_GUARDPOST = 21

Typ objektu není používán.


 • GAMEOBJECT_TYPE_SPELLCASTER = 22
  • data0: spell (Spell Id z DBC souboru Spell.dbc)
  • data1: charges (Počet "nabití" spellu)
  • data2: partyOnly ('0' = hráč nemusí být v partě; '1' = hráč musí být v partě)


 • GAMEOBJECT_TYPE_MEETINGSTONE = 23
  • data0: minLevel (Hodnota minimálního levelu hráče, potřebná k používání Meeting Stone)
  • data1: maxLevel (Hodnota maximálního levelu hráče, potřebná k používání Meeting Stone)
  • data2: areaID (..podle DBC souboru AreaTable.dbc)


 • GAMEOBJECT_TYPE_FLAGSTAND = 24
  • data0: open (LockId z DBC souboru Lock.dbc)
  • data1: pickupSpell (Spell Id z DBC souboru Spell.dbc)
  • data2: radius (Distance, nebo-li odstup)
  • data3: returnAura (Spell Id z DBC souboru Spell.dbc)
  • data4: returnSpell (Spell Id z DBC souboru Spell.dbc)
  • data5: noDamageImmune (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')
  • data6: openTextID
  • data7: losOK (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')


 • GAMEOBJECT_TYPE_FISHINGHOLE = 25
  • data0: radius (Distance, nebo-li odstup)
  • data1: chestLoot (gameobject_loot_template.entry)
  • data2: minRestock (Počet minimálních úspěšných pokusů o loot při Miningu, Herbalismu atd.)
  • data3: maxRestock (Počet maximálních úspěšných pokusů o loot při Miningu, Herbalismu atd.)


 • GAMEOBJECT_TYPE_FLAGDROP = 26
  • data0: open (LockId z DBC souboru Lock.dbc)
  • data1: eventID
  • data2: pickupSpell (Spell Id z DBC souboru Spell.dbc)
  • data3: noDamageImmune (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')


 • GAMEOBJECT_TYPE_MINIGAME = 27

Typ objektu není používán.
Znovu použito v jádru pro CUSTOM_TELEPORT


 • GAMEOBJECT_TYPE_LOTTERYKIOSK = 28

Typ objektu není používán.


 • GAMEOBJECT_TYPE_CAPTUREPOINT = 29
  • data0: radius (Distance, nebo-li odstup)
  • data1: spell (Neznámé ID. Nejde o spell id z DBC souboru, možná jde o "server side" spell)
  • data2: worldState1
  • data3: worldstate2
  • data4: winEventID1
  • data5: winEventID2
  • data6: contestedEventID1
  • data7: contestedEventID2
  • data8: progressEventID1
  • data9: progressEventID2
  • data10: neutralEventID1
  • data11: neutralEventID2
  • data12: neutralPercent
  • data13: worldstate3
  • data14: minSuperiority
  • data15: maxSuperiority
  • data16: minTime (Čas v sekundách)
  • data17: maxTime (Čas v sekundách)
  • data18: large? (Boolean flag - možné hodnoty jsou '0' nebo '1')


 • GAMEOBJECT_TYPE_AURAGENERATOR = 30
  • data0: startOpen (Počáteční stav: '0' = zavřeno; '1' = otevřeno)
  • data1: radius (Distance, nebo-li odstup)
  • data2: auraID1 (Spell Id z DBC souboru Spell.dbc)
  • data3: conditionID1


 • GAMEOBJECT_TYPE_DUNGEONDIFFICULTY = 31
  • data0: mapID (Viz. DBC soubor Maps.dbc)
  • data1: difficulty (Hodnoty jsou '0' nebo '1')


 • GAMEOBJECT_TYPE_BARBER_CHAIR = 32

Používá se pro kadeřnická křesla.
Žádná data nejsou použita, všechny pole dat mají hodnotu '0'.


 • GAMEOBJECT_TYPE_DESTRUCTIBLE_BUILDING = 33

Typ objektu není používán.


 • GAMEOBJECT_TYPE_GUILD_BANK = 34

Používá se pro Guild Banku.
Žádná data nejsou použita, všechny pole dat mají hodnotu '0'.


ScriptName

Název skriptu, který tento game object používá (pokud game object nějaký script má). Tento skript se váže na skriptovací engine (ScriptDev2).