Mangos world gameobject respawn

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `gameobject_respawn`

Tato tabulka uchovává aktuální časy respawnů game objectů. Tím se myslí, že udržuje údaje o respawnech, aby se nerespawnovaly game objecty v případě zhroucení nebo restartu serveru. Interval ukládání těchto časů lze nastavit v souboru mangosd.conf pod položkou SaveRespawnTimeImmediately. Obvykle se jedná pouze o objekty, které se despawnují a musejí být respawnovány (truhy(chests) a dveře(doors)).


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
guid int(11) unsigned NE PRI 0
respawntime bigint(40) NE 0
instance int(11) unsigned NE PRI 0


Popis polí tabulky

guid

GUID game objectu. Viz. `gameobject.guid`.

respawntime

Čas, kdy dojde k respawnu game objectu ve formátu Unix Time.

instance

Pokud game object patří do instance, v tomto poli se uchová ID instance, kde bude tento game object respawnován. Každá instance se liší v závislosti na skupině (group) která se v instanci nachází/nacházela/(a otevírala dveře, truhly atd..). MaNGOS díky tomuto poli ví, kdy bude daný game object respawnován určitým skupinám hráčů v instancích.