Mangos world gameobject battleground

Z WoWResource Wiki
Verze z 23. 10. 2010, 00:00, kterou vytvořil Wolf Officious (diskuse | příspěvky) (TOC)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `gameobject_battleground`

Tato tabulka obsahuje id gameobjectů spawnovaných v battlegroundech.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
guid int(10) unsigned NE PRI NULL
event1 tinyint(3) unsigned NE NULL
event2 tinyint(3) unsigned NE NULL


Popis polí tabulky

guid

Jedinečné ID game object. Viz. tabulka `gameobject.guid`.

event1

Hlavní event (main event)

event2

Sekundární event (sub event)