Mangos world gameobject

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `gameobject`

Tato tabulka uchovává údaje o spawnech (rozmístění) game objectů.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
guid int(10) unsigned NE PRI auto_increment
id int(10) unsigned NE 0
map int(10) unsigned NE 0
spawnMask tinyint(3) unsigned NE 1
phaseMask smallint(5) unsigned NE 1
position_x float NE 0
position_y float NE 0
position_z float NE 0
orientation float NE 0
rotation0 float NE 0
rotation1 float NE 0
rotation2 float NE 0
rotation3 float NE 0
spawntimesecs int(10) unsigned NE 0
animprogress int(10) unsigned NE 0
state int(10) unsigned NE 1


Popis polí tabulky

guid

GUID spawnu gameobjectu. Toto pole musí mít jedinečnou hodnotu.

id

ID šablony gameobjectu. Viz. `gameobject_template.entry`.

map

ID mapy, kde je object spawnován. Viz. DBC soubor Maps.dbc.

spawnMask

Určuje úrověň odlišnosti mapy, na které se gameobject oběví (spawnuje). Hodnoty lze kombinovat.

Hodnota Komentář / popis
0 Nespawnováno.
1 Spawnováno jen v normálních verzích map (včetně map bez režimů obtížnosti).
2 Spawnováno jen ve verzích map s obtížností (difficulty) = 1 (více heroic).
4 Spawnováno jen ve verzích map s obtížností (difficulty) = 2.
8 Spawnováno jen ve verzích map s obtížností (difficulty) = 3.
15 Spawnováno ve všech verzích map.


phaseMask

Určuje, jakou má gameobject fázi (phase). 1 = výchozí fáze.
Masky fáze jsou získané z Aura 261 effect ( (Aura # 261) (4) ) = phasemask = 4.

Možná chyba v překladu. Originál: (Phase masks are got from Aura 261 effect ( (Aura #261) (4) ) = phasemask = 4.)

position_x

Pozice X.

position_y

Pozice Y.

position_z

Pozice Z.

orientation

Orientace (otočení). (Sever = 0, Jih = 3.14159)

rotation0

rotation1

rotation2

rotation3

spawntimesecs

Časový interval respawnu game objectu v sekundách. Použití záporné hodnoty způsobí nezobrazení oběktu (protože je "despawned") dokud ho skript nespawnuje sám. Ten se pak po dobu stanoveném ve scriptu zobrazí ve hře (po čase definoveném ve scriptu zmizí).

animprogress

Není známo, k čemu se toto pole v současné době používá. Nicméně, vždy tuto hodnotu nastavte na '100' v případě, že se jedná o truhlu (chest).

state

Status (stav). Používá se jen pro truhly (chests).

  • 1 = zavřená (closed)
  • 0 = otevřená (open)