Mangos world game tele

Z WoWResource Wiki
Verze z 23. 10. 2010, 05:16, kterou vytvořil Wolf Officious (diskuse | příspěvky) (typo)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `game_tele`

Tato tabulka obsahuje seznam teleport lokací, které lze použít příkazem .tele ve hře. Záznamy v této tabulce, mohou být přidány/smazány ručně, nebo pomocí příkazů .addtele/.deltele přímo ze hry.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
id int(10) unsigned NE PRI None auto_increment
position_x float NE 0
position_y float NE 0
position_z float NE 0
orientation float NE 0
map int(10) unsigned NE 0
name varchar(100) NE


Popis polí tabulky

id

ID lokace teleportu. Toto číslo je unikátní pro každou lokaci. Slouží jako pořadník při nahrávání tabulky do paměti RAM při startu MaNGOSu.

position_x

Cílová pozice X.

position_y

Cílová pozice Y.

position_z

Cílová pozice Z.

orientation

Orientace (otočení) po teleportu. (Sever = 0, Jih = 3.14159)

map

ID mapy cílové lokace. Viz. DBC soubor Maps.dbc.

name

Jméno lokace. Jméno nesmí obsahovat mezery, je čteno při zadávání .tele příkazu.