Mangos world game graveyard zone

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `game_graveyard_zone`

Obsahuje informace o zónách spojenách se hřbitovy ve světě.
Tato tabulka určuje, na jaký hřbitov se bude moct postava hráče teleportovat když zemře v určité zóně, podle jeho frakce (HORDE / ALIANCE / obojí)

Pro seznam všech existujících zón hřbitovů (graveyard zones) a jejich ID, se podívejte do DBC souboru WorldSafeLocs.dbc.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
id int(10) unsigned NE 0
ghost_zone int(10) unsigned NE 0
faction int(10) unsigned NE 0


Popis polí tabulky

id

ID Graveyardu (ID hřbitovu). Viz. DBC soubor WorldSafeLocs.dbc

ghost_zone

ID zóny podle pozice ducha mrtvého hráče před teleportováním na hřbitov. Viz. DBC soubor AreaTable.dbc

faction

Frakce, pro kterou je hřbitov určen.

  • 469 - Jen pro hráče ALLIANCE
  • 67 - Jen pro hráče HORDY
  • 0 - Všechny frakce jsou akceptovány