Mangos world game event creature quest

Z WoWResource Wiki
Verze z 22. 10. 2010, 23:59, kterou vytvořil Wolf Officious (diskuse | příspěvky) (TOC)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `game_event_creature_quest`

Tato tabulka obsahuje informace o questech, které by měly být k dispozici pouze pokud v současné době probíhá daný event.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
id int(11) unsigned NE PRI 0
quest int(11) unsigned NE PRI 0
event mediumint(9) unsigned NE 0


Popis polí tabulky

id

NPC ID. Viz. `creature_template.entry`.

quest

ID questu. Viz. `quest_template.entry`.

event

ID eventu. Viz. `game_event.entry`.