Mangos world game event creature

Z WoWResource Wiki
Verze z 23. 10. 2010, 04:02, kterou vytvořil Wolf Officious (diskuse | příspěvky) (ještě drobná oprava (výmaz zbytečného odřádkování))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `game_event_creature`

Obsahuje creature instance, které mohou být přidány/smazány ze světa během definovaných game eventů.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
guid int(10) unsigned NE PRI
event mediumint(9) NE 0


Popis polí tabulky

guid

Guid creatury, která se účastní eventu. Viz. `creature.guid`.

event

ID eventu. Viz. `game_event.entry`.

  • Kladná hodnota (+) entry, přidá creaturu do světa během eventu
  • Záporná hodnota (-) entry, odstraní creaturu ze světa během eventu