Mangos world game event

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `game_event`

Tato tabulka obsahuje definice pro všechny game eventy, které jsou aktivovány nebo deaktivovány automaticky Game Event Systémem jádra (core).


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
entry mediumint(8) unsigned NE PRI
start_time timestamp NE 0000-00-00 00:00:00
end_time timestamp NE 0000-00-00 00:00:00
occurence bigint(20) unsigned NE 5184000
length bigint(20) unsigned NE 2592000
description varchar(255) ANO NULL


Popis polí tabulky

entry

ID eventu. Udržujte co možná nejnižší hodnoty a dávejte si pozor na "díry" (vynechané ID eventů).
Čím vyšší je poslední (maximální) id, tím více paměti (RAM) bude použito k ukládání dat eventů.

start_time

Absolutní datum (a čas) zahájení eventu. Tím se myslí datum prvního spuštění eventu (nebo od jakého data se může event spouštět).
Datum (a čas) se řídí podle data a času serveru, na kterém MaNGOS běží.

end_time

Absolutní datum (a čas) ukončení eventu. Tím se myslí datum, po kterém se již event nespustí.
Datum (a čas) se řídí podle data a času serveru, na kterém MaNGOS běží.

occurence

Počet minut mezi opětovným spuštěním eventu. (2880 = 2 dny, 1440 = 1 den, atd.)

length

Doba trvání eventu v minutách. (2880 = 2 dny, 1440 = 1 den, atd.)
Tato hodnota musí být nižší než `occurrence` jinak event nikdy neskončí.

description

Název eventu, který bude zobrazen v konzoli při každém zahájení nebo ukončení eventu.